Misyon ve Vizyon

  GENEL BİLGİLER

  Programın Üniversite genelinde, Üniversite stratejik planında yer alan hedefler doğrultusunda, yürütülmesine ilişkin akademik ve idari faaliyetlerden Dış İlişkiler Müdürlüğü sorumludur. Ulusal Ajans ile koordinasyonu Koordinatörlük sağlar. Programa ilişkin hedef bütçeyi planlar, bu doğrultuda hareketlilik başvurusunda bulunur ve Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen yıllık bütçeyi en etkin şekilde kullanarak mümkün olan en fazla sayıda hareketliliği gerçekleştirmek amacıyla faaliyet gösterir. Hareketlilikte kaliteyi sağlamak için gerekli önlemleri alır. Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunarak programın etkinliğini artırmaya çalışır. Giden ve gelen öğrenciler için oryantasyon faaliyetleri düzenler. Öğrencilerin programdan azami yarar sağlamaları için gerekli önlemleri alır.

  Vizyon

  AB Eğitim programlarına en üst düzeyde katılan, Bologna süreciyle uyumlu, tam anlamıyla uluslararasılaşmış bir üniversite ortamı yaratılmasına katkı sağlamak.

  Misyon

  AB Eğitim Programlarının Toros Üniversitesi nezdinde etkin, tarafsız, şeffaf ve hesap verilebilir şekilde yürütülmesini sağlayarak programlara mümkün olan en yüksek katılımı gerçekleştirmek ve yurtdışında üniversitemizin tanınırlığını artırarak daha çok yabancı katılımcıyı üniversitemize çekmektir.