Staj İş Akışı

  ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

   

  Toros Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yayınlanan Erasmus+ Staj hareketliliği listesi asil adayları tarafından takip edilmesi gereken iş akış şeması aşağıdaki gibidir:

   

   

   

   

   

   

   

   

  H

  A

  R

  E

  K

  E

  T

  L

  İ

  L

  İ

  K

   

   

   

   

  B

  A

  Ş

  L

  A

  M

  A

  D

  A

  N

  YAPILMASI GEREKENLER

  BİLGİ VE BELGELER

  SORUMLU OLAN

  KİŞİ/KURUM

  a) Staj Kabul Belgesinin Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’ne teslim edilmesi

  Staj Kabul Belgesi (Letter of Acceptance)

  Öğrenci

  b) Staj Anlaşmasının (Learning Agreement for Traineeships) TU  bölüm Koordinatörü ile

  birlikte hazırlanması

  Staj Anlaşması (Learning Agreement for Traineeships)

  Öğrenci, TU Bölüm Koordinatörü

  c) Staj Anlaşmasının karşı kuruma gönderilmesi (e-posta ve/veya posta)

  Staj Anlaşması

  Öğrenci, Karşı Kurum

  d) Karşı kurum için gerekli ise dil belgesinin

  temin edilmesi (Yabancı Diller Yüksekokulu’nun düzenlediği sınava girmiş olanlar için)

  Dil Belgesi, e-posta ([email protected]) ile Dış İlişkiler

  Koordinatörlüğü’nden

  talep edilir

  Öğrenci, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

  e) Staj Anlaşmasının karşı kurumdan alınması

  İmzalı Staj Anlaşması

  Öğrenci, Karşı Kurum

  f) Yönetim Kurulu Kararının (YKK) çıkartılması (Öğrenci Görevlendirmesi) – Araştırma

  Görevlilerinin hem personel hem öğrenci olarak

  YKK çıkartması gerekmektedir

   

  Staj Anlaşması, Dilekçe

   

  Öğrenci, İlgili Akademik Birimi

  g) Yeni pasaport çıkartacak öğrencilerin akademik birimlerinin öğrenci işlerinden “Öğrenci belgesi” alması

   

  Dilekçe

  Öğrenci, İlgili Akademik Birimin Öğrenci İşleri

  h) Öğrenci işlerinden yeni tarihli transkript belgesi alınması

   

  Dilekçe

  Öğrenci, İlgili Akademik Birimin Öğrenci İşleri

  ı) Hibe destek yazısının Dış İlişkiler

  Koordinatörlüğü’nden temin edilmesi

  Hibe belgesi  e-posta ile Dış İlişkiler

  Koordinatörlüğü’nden talep edilir, e-posta ekinde Staj Kabul Belgesi

  de yer almalıdır

  Öğrenci, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

  j) Vize başvurusunun yapılması

  Vize için gerekli belgeler

  Öğrenci

  k) Seyahat  sigortası ve ayrıca ayakta ve yatarak tedaviyi kapsadığına dair hüküm içeren,

  minimum 30.000 € teminatlı sağlık sigortasının

  yapılması

  Sigortalar için gerekli

  belgeler, bazı sigortalar iki

  sigortayı tek poliçede sunmaktadır

  Öğrenci

  l) Ferdi  Kaza ve Mesuliyet sigortalarının yapılması

  Sigortalar için gerekli belgeler

  Öğrenci

  m) Garanti Bankası İstiklal Şubesi Vadesiz Euro hesabının açılması

  Hesap açma için gerekli belgeler

  Öğrenci

   

   

   

  Y

  A

  P

  I

  L

  A

  C

  A

  K

  L

  A

  R

  n) PIC  numarası  varsa e-posta ile karşı kurumdan temin edilmesi

  E-posta ile karşı kurumdan talep edilir

  Öğrenci, Karşı Kurum

  o) Belgeler tamamlandıktan sonra hibe sözleşmesi için Dış İlişkiler

  Koordinatörlüğü’nden randevu alınması

  Hibe sözleşmesinin

  yapılması için Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nden e- posta ile randevu alınır

  Öğrenci

  p) Gerekli tüm belgeler ile Dış İlişkiler

  Koordinatörlüğü’nde hibe sözleşmesinin imzalanması ve dosyasının açılması

  Staj Kabul Belgesi, tüm tarafların imzalamış

  olduğu Staj Anlaşması, Yönetim Kurulu Kararı, Transkript, Vize, Vadesiz Euro Hesabı, Seyahat, Sağlık, Ferdi Kaza ve

  Mesuliyet Sigortaları

  Öğrenci, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

  r) OLS (Online Linguistic Support – Çevrimiçi Dil Desteği) sınav linkinin Dış İlişkiler

  Koordinatörlüğü tarafından öğrencinin e-posta

  adresine gönderilmesi ve

  OLS sınavı

  Dış İlişkiler

  Koordinatörlüğü, Öğrenci

  s) Öğrencinin OLS sınavını tamamlaması ve sınav sonuç çıktısını Dış İlişkiler

  Koordinatörlüğü’ne iletmesi

  OLS sınav sonuç çıktısı

  Öğrenci, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

  t) Tüm belgelerin tamamlanması sonucunda öğrencinin sunmuş olduğu vadesiz Euro

  hesabına hesaplanmış olan toplam hibenin

  %80’nin yatırılması

  -

  Dış İlişkiler

  Koordinatörlüğü

   

  H

  A

  R

  E

  K

  E

  T

  L

  İ

  L

  İ

  K

   

  E

  S

  N

  A

  S

  I

  N

  D

  A

   

  a) Hareketlilik sırasında karşı kurumun Staj

  Anlaşmasının “During the Mobility” bölümünün doldurulması

   

  Staj  Anlaşması “During the Mobility” bölümü

   

  Öğrenci, Karşı Kurum

   

  b) Hareketliliğin sonunda öğrencinin başarılı olduğunu ve kalış tarihlerini gösterir belgenin alınması

   

  Katılım Belgesi (Confirmation of Stay)

   

  Öğrenci, Karşı Kurum

   

   

   

  c) Hareketlilik sonunda karşı kurumun Staj

  Anlaşmasının “After the Mobility” bölümünü doldurması

   

   

   

  Staj Anlaşması “After the Mobility” bölümü

   

   

   

  Öğrenci, Karşı Kurum

   

   

   

   

   

   

  H

  A

  R

  E

  K

  E

  T

  L

  İ

  L

  İ

  K

   

   

   

  S

  O

  N

  R

  A

  S

  I

  a) Karşı kurum tarafından düzenlenmiş olan Staj Anlaşmasının “After the Mobility” kısmının TU bölüm  koordinatörü  tarafından imzalanması

  Staj Anlaşması “After the Mobility” bölümü

  Karşı Kurum, Öğrenci, TU Bölüm

  Koordinatörü

  b) Zorunlu staj yapan öğrencilerin Staj

  Anlaşmasının bir kopyasını ilgili Öğrenci İşlerine İletmesi

  Staj Anlaşması

  Öğrenci

  c) Zorunlu stajın transkripte işlenmesi

  Staj Anlaşması

  İlgili Akademik Birimin

  Öğrenci İşleri

  d) Gönüllü stajlar için Diploma Eki’nin çıkarılması

  Staj Anlaşması

  İlgili Akademik Birimin Öğrenci İşleri

  e) Otomatik olarak e-posta ile gelecek olan OLS final sınavının tamamlanması ve sonuç çıktısının alınması

  OLS sınavı ve sınav sonuç çıktısı

  Öğrenci

  f) Avrupa Komisyonu tarafından öğrencinin e- posta adresine otomatik olarak gönderilecek “Erasmus+ Hareketliliği Değerlendirme

  Anketi”nin doldurulması

  Çevrimiçi AB anketi

  Öğrenci

  g) Erasmus+ değişim hareketliliğinin

  tamamlanması ve dosyanın kapatılması için Dış İlişkiler Koordinatörlüğünden randevu alınması

  Dış İlişkiler

  Koordinatörlüğü’nden e- posta ([email protected]) ile

  randevu alınması

  Öğrenci

  h) Randevu tarih ve saatinde ilgili belgeler ile

  Dış İlişkiler Koordinatörlüğünün ziyaret edilmesi

  İlgili Belgeler:

  Katılım Belgesi, Staj

  Anlaşmasının son hali, pasaportun aslı ve giriş- çıkış sayfalarının

  fotokopisi, OLS final sınav çıktısı

  Öğrenci, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

  ı) Öğrenci staj hareketliliğinde başarı sağladıysa öğrenciye arta kalan tutarın ödenmesi

  Katılım Belgesi

  Dış İlişkiler

  Koordinatörlüğü

  j) Öğrenci staj hareketliliğinde başarı

  sağlamadıysa kalan hibe ödenmez, fazla ödeme yapıldı ise iade istenir

  Katılım Belgesi

  Dış İlişkiler

  Koordinatörlüğü, Öğrenci

  k) Öğrenci mezun ise Staj Sertifikasının Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından

  düzenlenmesi

  Staj Anlaşması

  Dış İlişkiler

  Koordinatörlüğü