İş Akışı

                       ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ GİDEN ÖĞRENCİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

   

  Toros Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yayınlanan Erasmus+ hareketliliği listesi asil adayları tarafından takip edilmesi gereken iş akış şeması aşağıdaki gibidir:

   

   

   

   

   

   

   

  H

  A

  R

  E

  K

  E

  T

  L

  İ

  L

  İ

  K

   

  B

  A

  Ş

  L

  A

  M

  A

  D

  A

  N

   

  Y

  A

  P

  I

  L

  A

  C

  A

  YAPILMASI GEREKENLER

  BİLGİ VE BELGELER

  SORUMLU OLAN

  KİŞİ/KURUM

  a) Öğrencinin bölüm koordinatörü ile randevu alarak iletişime geçmesi, değişime gideceği kurumda alabileceği dersleri gözden geçirmesi

   

  Öğrenci, TU Bölüm Koordinatörü

  b) Erasmus+ Değişim Hareketliliğinin gerçekleştirilecek Üniversiteye öğrencinin bilgilerinin iletilmesi (aday gösterilme - nominasyon)

  Öğrencinin eposta, bölüm, sınıf, not ortalaması, dil puanı ve doğum tarihi gibi bilgilerinin karşı kuruma e-posta ile iletilmesi

  TU Dış İlişkiler Koordinatörü

  c) Yerleşilen Üniversitenin başvuru evraklarının, müfredat programının, ders içeriklerinin, son başvuru tarihlerinin öğrenilmesi

  Karşı Kurum ilgili web sayfası

  Öğrenci

  d) Başvuru için gereken belgelerin zamanında ve üniversitenin istediği şekilde hazırlanması

  Gerekli belgelerin karşı kurum web sayfasından öğrenilmesi

  Öğrenci

  e) Öğrenim Anlaşmasının (Learning Agreement) ders eşdeğerlikleri göz önüne alınarak öğrenci ile birlikte hazırlanması

  Öğrenim Anlaşması

  Öğrenci, TU Bölüm Koordinatörü

  f) Öğrenim Anlaşması ve başvuru için gerekli belgeler ile birlikte karşı kuruma gönderilmesi (e-posta ve/veya posta)

  Gerekli belgeler – öğrenim anlaşması

  Öğrenci

  g) Karşı kurum istiyor ise Dil Belgesinin temin edilmesi (Yabancı Diller Yüksekokulunun düzenlediği sınava girmiş olanlar için)

  Dil Belgesi e-posta ile Dış İlişkiler Koordinatörlüğünden talep edilir

  Öğrenci, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

  h) Kabul Belgesinin (Letter of Acceptance) ve onaylanmış Öğrenim Anlaşmasının değişime gidilecek kurum tarafından gönderilmesini beklemek

  İmzalı Öğrenim Anlaşması, Kabul Belgesi

  Öğrenci, Karşı Kurum Koordinatörlüğü

  i) Yönetim Kurulu Kararının çıkartılması (Öğrenci Görevlendirmesi ve İntibak Raporu) – Araştırma Görevlilerinin hem personel hem öğrenci olarak YKK çıkartması gerekmektedir.

  Öğrenim Anlaşması, Dilekçe

  Öğrenci, İlgili Akademik Birimi, Öğrenci İşleri

  j) Öğrenci işlerinden yeni tarihli Transkript Belgesi alınması

   

  Öğrenci, Öğrenci İşleri

  k) Hibe destek yazısının Dış İlişkiler Koordinatörlüğünden temin edilmesi

  Hibe belgesi e-posta ile Dış İlişkiler Koordinatörlüğünden talep edilir, e-posta ekinde Kabul Belgesi (Letter of Acceptance) de yer almalıdır.

  Öğrenci, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

  l) Vize başvurusunun yapılması

  Vize için gerekli belgeler (İlgili Konsolosluk veya Büyükelçilikten bilgi alınması)

  Öğrenci

   

  K

  L

  A

  R

  m) Seyahat Sigortası ve ayrıca ayakta ve yatarak tedaviyi kapsayan, minimum 30.000 € teminatlı Sağlık Sigortasının yapılması

  Sigortalar için gerekli belgeler, bazı sigortalar iki sigortayı tek poliçede sunmaktadır

  Öğrenci

  n) Garanti Bankası İstiklal Şubesi Vadesiz Euro hesabının açılması

  Hesap açma için gerekli belgeler

  Öğrenci

  o) Tüm belgeler tamamlandıktan sonra hibe sözleşmesi için Dış İlişkiler Koordinatörlüğünden randevu alınması

  Hibe sözleşmesinin yapılması için Dış İlişkiler Koordinatörlüğünden eposta ile randevu alınması ([email protected])

  Öğrenci

  p) Gerekli tüm belgeler ile Dış İlişkiler Koordinatörlüğünde hibe sözleşmesinin imzalanması ve dosyasının açılması

  Belgeler:

  Karşı kurum davet mektubu, tüm tarafların imzalamış olduğu Öğrenim Anlaşması, Yönetim Kurulu Kararı, Transkript, Vize, Vadesiz Euro Hesabı, Sağlık Seyahat Sigortası ve OLS gidiş sınav sonucu çıktısı

  Öğrenci, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

  r) OLS (Online Language Support – Çevrimiçi Dil Desteği) sınav linki öğrenciye gönderilir ve öğrenci sınavı tamamladıktan sonra dosyasına eklenmek üzere sınav sonucunu Dış İlişkilere e- posta ile iletir.

  OLS sınavına ilişkin bilgi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından öğrencinin e- posta adresine gönderilmektedir

  Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Öğrenci

  s) Tüm belgelerin tamamlanması sonucunda öğrencinin sunmuş olduğu vadesiz Euro hesabına hesaplanmış olan toplam hibenin %80’inin yatırılması

  -

  Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

  t) Öğrencinin, kendi akademik birimi Öğrenci İşleri’ne danışarak kayıt döneminde kayıt yaptırmasının gerekli olup olmadığının

  öğrenilmesi

  -

  Öğrenci

   

  H

  A

  R

  E

  K

  E

  T

  L

  İ

  L

  İ

  K

   

  a) Öğrenim Anlaşmasında herhangi bir ders değişikliği söz konusu ise “During Mobility” kısmının doldurularak karşı kurumdaki ilgili kişi ve TU’daki bölüm koordinatörü ve bölüm başkanı tarafından 1 ay içerisinde imzalanması

   

  Öğrenim Anlaşması “During Mobility” bölümü

   

  Öğrenci, Karşı Kurum, TU Bölüm Koordinatörü

   

  b) Ders değişikliği olmuş ise Yeni Yönetim Kurulu Kararının çıkartılması

   

  Öğrenim Anlaşmasının imzalanmış “During Mobility” bölümü ile birlikte iletilmesi

   

  Öğrenci, TU Bölüm Koordinatörü İlgili Akademik Birim

   

  E

  S

  N

  A

  S

  I

  N

  D

  A

   

  c) Hareketliliğin sonunda karşı kurumdan kalış tarihlerini gösterir belgenin (Confirmation of Stay) alınması

   

   

  “Confirmation of Arrive”

   

   

  Öğrenci, Karşı Kurum

   

   

   

   

   

   

  H

  A

  R

  E

  K

  E

  T

  L

  İ

  L

  İ

  K

   

   

   

  S

  O

  N

  R

  A

  S

  I

  a) Karşı kurumdan Transkript belgesinin temin edilmesi

  Orijinal veya taranarak e- posta ile iletilmiş transkript

  Öğrenci, Karşı Kurum

  b) Karşı kurum tarafından düzenlenmiş olan Öğrenim Anlaşmasının “After Mobility” kısmının TU’daki Bölüm Koordinatörü tarafından imzalanması (öğrenciye Transkript sunulduğu takdirde zorunlu değildir)

  Öğrenim Anlaşması “After Mobility” bölümü

  Karşı Kurum, Öğrenci, TU Bölüm Koordinatörü

  c) Transkriptin bir nüshasının öğrenci tarafından kendi Öğrenci İşlerine iletilmesi

  Transkript

  Öğrenci

  d) Not dönüşümü vb. işlemlerin ilgili Öğrenci İşleri tarafından yapılması

  Transkript, Öğrenim Anlaşması

  Öğrenci İşleri

  e) Otomatik olarak e-posta ile gelecek olan OLS final sınavının tamamlanması

  Online OLS sınavı

  Öğrenci

  f) Avrupa Komisyonu tarafından öğrencinin e-posta adresine otomatik olarak gönderilecek “Çevrimiçi AB Anketi”nin doldurulması

  Online Anket

  Öğrenci

  g) Erasmus+ değişim hareketliliğinin tamamlanması ve dosyanın kapatılması için Dış İlişkiler Koordinatörlüğünden randevu alınması

  Dış İlişkiler Koordinatörlüğünden e-posta ile randevu alınması ([email protected])

  Öğrenci

  h) Randevu tarih ve saatinde ilgili belgeler ile Dış İlişkiler Koordinatörlüğünün ziyaret edilmesi

  İlgili Belgeler: Confirmation of Stay, Öğrenim Anlaşmasının son hali (After Mobility), transkript, öğrenim anlaşmasında değişiklik olmuş ise During Mobility ve yeni Yönetim Kurulu Kararı, pasaportun aslı ve ülke giriş-çıkış sayfalarının fotokopisi, OLS dönüş sınavı sonuç çıktısı

  Öğrenci, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

  i) Öğrenci derslerinden en az 2/3 başarı sağladıysa ve dönüş belgelerini eksiksiz teslim ettiyse öğrenciye arta kalan tutar ödenir.

   

  Dış İlişkiler

  Koordinatörlüğü

  j) Öğrenci derslerinden en az 2/3 başarı sağlamadıysa kalan hibe ödenmez, fazla ödeme yapıldı ise iade istenir.

   

  Dış İlişkiler

  Koordinatörlüğü