Genel Bilgiler

   

  ÇukurovaMED Staj Konsorsiyumu

  Çukurova Üniversitesi, koordinatörlüğünde yürütülecek olan “ÇukurovaMED Staj Konsorsiyumu” kapsamında, bölge üniversiteleri ile Ticaret ve Sanayi Odalarının üyelerinin de desteğini alarak staj faaliyetini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.


  Staj konsorsiyumunun hedeflerinden biri AB 2020 hedeflerinden biri olan mobil uygulama ağırlıklı bilgi paylaşımı ışığında öğrenciler yetiştirmek ve yetiştirilen öğrencilerin sanayi ve yükseköğretim kurumları arasında işbirliği geliştirilmesinde kazandıkları tecrübeyle yenilikçi düşünce ve AR-GE çalışmalarında yer almasına katkıda bulunmaktır. 

  Öğrenciler bölgemiz iş konuları dikkate alınarak; tekstil ve tekstil ürünleri, metal sanayisi ve mühendislik bilimleri, gıda sektörü ve gıda mühendisliği, işletme ve yönetim bilişim sistemleri, eğitim alanında yabancıl dil öğreticiliği, konaklama ve turizm işletmeciliği, ve sanayi ticaret odası kapsamındaki üyelerin çoğunluğunu oluşturan tekstil metal ve gıda sektöründeki firmaların ortak çalışmalar yaptığı, teknoloji transfer ettiği ve üretimi paylaştıkları firmaların arasından seçilecektir. 

  Konsorsiyum Yönetimi

  Konsorsiyum yükseköğretim kurumları, Sanayi ve Ticaret odalarından oluşmaktadır.  Yükseköğretim kurumları mevcut anlaşmaları yanında ticaret ve sanayi odalarının bağlantıda oldukları işletmeler kullanılarak öğrenci ve personel hareketlilikleri gerçekleştirilecektir. Konsorsiyum lideri ve planlamacısı olan Çukurova Üniversitesi önderliğinde hareketlilik ve organizasyon planlaması yapılacaktır. 

  Yükseköğretim kurumlarının bireysel yerine bölgesel çalışmalarla daha güçlü bir etki yaratabilme potansiyeli nedeniyle mevcut öğrencilerin uluslararası platformda iş deneyimi edinmesi, ikili ilişkilerin gelişmesi sağlanacaktır. Konsorsiyumla birlikte yükseköğretim kurumları,  ticaret ve sanayi odalarının Avrupa da bulunan firma ve kurumlarla daha yakın ilişkiler kurmasına olanak sağlanacaktır.