Erasmus Charter

  Erasmus+ Erasmus  Programı

  (Yükseköğretim Alanında Erasmus+)

  Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2014-2020 yılları arasında yürütülen Erasmus+ Yükseköğretim, öğrenci ve personel hareketlilikleri yükseköğretim alanında sağlanan hibe destekleri ile 2021-2027 yılları arasında Erasmus+ Programı altında devam etmektedir. 

  Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır.

  Yükseköğretim alanına özel olarak ise, yükseköğretimde kaliteyi artırmayı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

  Erasmus+ Erasmus faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, yükseköğretime taraf olan kurum ve kuruluşlar ile bu kurumların çalışanları ile öğrencileri kapsamaktadır. Başvurular sadece kurum ve kuruluşlar tarafından, proje çeşidine göre Başkanlığımıza ya da AB Komisyonunun ilgili birimi olan Eğitsel, Görsel ve Kültürel Yürütme Ajansına yapılabilmektedir. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.

   

  Erasmus Charter