ERASMUS GİDEN ÖĞRENCİ

  2017 – 2018   

  ERASMUS

  ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

  Sevgili öğrenciler,

  Erasmus Programı kapsamında öğrenci değişiminden yararlanarak eğitiminizin bir bölümünü yurtdışında okuyacaksınız. Aşağıda, bundan sonra yapılması gerekenler ve bilmeniz gereken konular yer almaktadır. Yalnız unutulmaması gerekir ki üniversitelerin öğrenci kabul prosedürleri birbirinden farklı olabilmektedir. Bu nedenle, lütfen gideceğiniz üniversitenin web sayfasından hangi belgelerin gerekli olduğunu araştırınız.

  Gitmeden önce Dış İlişkiler Bürosuna teslim etmeniz gereken belgeler:

  1. Kabul Belgesi (Fotokopi)
  2. Öğrenim Anlaşması (Fotokopi)
  3. Vize Fotokopisi
  4. Seyahat Sağlık Sigortası (Fotokopi)
  5. Son Transkript Belgesi (Orijinal) ( Gitmeden Önce GNO 2.20 Ve Üzeri Olmalıdır. )
  6. Bölüm Kurul Kararı
  7. Online Dil Sınavı’na Girilmesi ( OLS – Çevrimiçi Dil Sınavı )
  8. Garanti Bankası  Avro Hesap Numarası ( Pozcu Şubesi)
  9. Hibe Sözleşmesi (Orijinal)

  Döndükten sonra Dış İlişkiler Bürosuna teslim etmeniz gereken belgeler:

  1. Karşı Kurumdan Transkript Belgesi
  2. Katılım Sertifikası (Confirmation Letter)
  3. Öğrenim Anlaşmasının son hali (Fotokopi)
  4. Çevrimiçi Anket
  5. Çevrimiçi Dil Sınavı
  6. Ek Bilgi Formu
  7. Pasaport giriş – çıkış mühür fotokopisi
  8. Dönüş Bölüm Kurul Kararı
  9. Çevrimiçi Dil Sınavı’na Girilmesi ( OLS )

  Başvuru Süreci ve gerekli belgeler:

  1. Bütün öğrenciler, Dış İlişkiler Bürosuna gelerek değişim süreci hakkında bilgilendirildiklerine dair taahhütname imzalayacaklardır.

   

  2. Öğrenciler gidecekleri üniversitenin web sayfasından edinecekleri Erasmus “Başvuru Formu”nu (Application Form) doldurup karşı üniversiteye göndereceklerdir. Başvuru Formu web adresinde yoksa posta veya faks ile istenebilir. Bazı üniversiteler Öğrenim Anlaşması’nı (Learning Agreement) (aşağıda daha sonra açıklanacaktır) Başvuru Formu ile birlikte isteyebilirler.

   

  3. Gidecek öğrenciler yurtdışında kalacakları yerleri kendileri ayarlayacaklardır. Bunu gidecekleri üniversitenin web adresinden takip edebilirler. Genellikle web adresinde bir “Accommodation Form” bulunur ve bunun doldurulup gönderilmesi gereklidir. Bu işlem daha sonraya bırakılırsa öğrenciler fiyatı yüksek yerlerde kalmak zorunda kalabilirler.

   

  4. Başvuru Formu ile birlikte istenebilecek diğer bir belge öğrencilerin şimdiye kadar bölümlerinden aldıkları dersleri gösteren Not Çizelgesidir (Transcript of Records). İngilizce Not Çizelgenizi Öğrenci İşlerinden alabilirsiniz.

  5. Daha uzun ve zaman alacak olan, ama asıl büyük önem taşıyan belge öğrencinin gittiği kurumda hangi dersleri alacağını gösteren “Öğrenim Anlaşması”dır (Learning Agreement).

  1. Erasmus programından yararlanacak öğrencilerin Online Dil Sınavı’na (OLS - Online Language Support) girmeleri zorunludur. Aksi takdirde yararlanıcı ile sözleşme imzalanamaz ve öğrencinin her türlü evrakı hazır olsa dahi gidemez. 

  Dikkat:

  • Öğrenciler gidecekleri kurumda alacakları dersleri gösteren anlaşmalarını bölüm/fakülte Erasmus Koordinatörü ile birlikte hazırlayacaklardır.  Öğrenciler ders içeriklerini kendileri kurumun web sayfasından edinecek, daha sonra koordinatörleri ile birlikte uygun dersleri seçeceklerdir. Öğrenim anlaşmasına seçilecek dersin kodu ve ECTS kredisi mutlaka yazılacaktır. Bütün öğrencilerin bir yarıyılda 30 ECTS kredisi alması gereklidir. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri bu ders seçimi aşamasında hem koordinatörleri hem de tez danışmanları ile birlikte çalışacaklar.

   

  • Değişimden yararlanacak öğrenci ister lisans, ister yüksek lisans ister doktora düzeyinde olsun, mutlaka ECTS kredisi almak zorundadır. Öğrenci gittiği kurumun yapısına göre klasik sınıf yöntemiyle ders almak zorunda olmayıp proje hazırlama, seminer verme, inceleme yapma, laboratuar çalışması gibi akademik aktiviteler sonucunda da ECTS kredisi alabilir. Dolayısıyla ders aşamasını tamamlamış olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, tezlerine yönelik olarak yaptıkları çalışmaları ECTS ile kredilendirebilirler.

   

  • Gidilen üniversitede seçilen dersin açılmaması, kontenjanın dolu olması, vb. nedenlerden dolayı öğrenim anlaşmasında değişiklik yapılması gerektiğinde belge güncellenmelidir. Öğrenim Anlaşması’nın ikinci sayfası (Changes to the Original Proposed Learning Agreement) bunun için hazırlanmıştır. Yapılacak her değişiklik için öğrencinin Erasmus Bölüm Koordinatörünün görüşünü ve onayını alması gerekmekte olup gerekli onaylama için ders değişikliklerini içeren Öğrenim Anlaşması Değişiklik Belgesinin bir kopyasını Dışilişkilere göndermesi gerekmektedir.

   

  Ancak, yapılan ders değişikliği 30 ECTS toplamının %30 oranından fazla olursa Öğrenim Anlaşması yeniden bölüm kurul onayından geçirilir. Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğrencileri için Bölüm Kurul Kararı her ders için gerekebilir, lütfen bölüm koordinatörünüzle bu konuda görüşün. Erasmus öğrencisi ilgili yerlerin imza işlemlerinin takibi için bir arkadaşından yardım alabilir. Belgenin ve imzaların takibi tamamen öğrencinin sorumluluğundadır. Belge son olarak Dış İlişkiler ofisine teslim edilir.

  6.  Erasmus başvurularında karşı tarafa gönderilmesi gereken belgeler genellikle şöyledir:

  • Application form (Başvuru formu)
  • Accomodation form (Konaklama formu – eğer karşı okulun konaklama imkanları varsa)
  • Learning agreement (Öğrenim Anlaşması)
  • Official Transcript

   

  1. Karşı Üniversite bunların yanı sıra başka belgeler isteyebilir. Bu belgelerin neler olduğunu karşı okulun web sayfasından mutlaka kontrol edin. Bazı üniversiteler başvuru belgelerinin arasında “Letter of Motivation” (Niyet mektubu) ve/veya “Letter of Reference” (Referans Mektubu) isteyebilirler. Niyet mektubu yazmak için bölüm koordinatörlerinizden yardım alabilirsiniz. Referans mektubu bölümden bir öğretim üyesi tarafından karşı üniversiteye hitaben yazılmalı ve kapalı zarfla gönderilmelidir.

   

  1. Bu belgeleri göndermek için her üniversitenin belirlediği bir son gün vardır. Ancak, belgeler gönderildikten sonra cevap gelmesi uzun sürebildiğinden; son günü beklemeden, hazır olur olmaz belgeleri göndermek gerekmektedir. Belgeler orijinal olarak posta veya herhangi bir hızlı posta ile gönderilmelidir.

   

  Diğer Hususlar:

   

  • Öğrenciler, hibeler açıklandıktan ve kabul belgeleri geldikten sonra Dış İlişkiler ofisinden pasaport çıkartırken harç ödememeleri için gerekli olan yazıyı alacaklardır.  Öğrencilerin en az iki yıl geçerli olan bir pasaporta sahip olmaları gerekmektedir. Öğrenciler onaylatılmış yazı ile birlikte 2 adet biometrik fotoğraf, TC kimlik numarası, nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi ve 75,00 Türk Lirası (Bu bedel her yıl değişmektedir.) defter bedeli ile Mersin Emniyet Müdürlüğü, Pasaport Dairesine başvuracaktır. Pasaportlar 3-4 gün içerisinde vereceğiniz adrese posta ile gönderilecektir.

   

  D İ K K A T:

  • Öğrenciler, Kabul Belgeleri geldikten sonra Dış İlişkiler ofisinden pasaport yazısının yanı sıra vize işlemlerinde kullanacakları “Vize Yazısını” alacaklardır. Bu yazıda öğrencinin yurtdışında kalacağı süre ve bu süre içerisinde alacağı hibe belirtilmektedir. Bu yazı olmadan vize alınamaz.

   

  Öğrenciler gidecekleri ülkenin büyükelçiliği veya konsolosluğuna başvurup vize işlemlerini gerçekleştireceklerdir. Vize işlemi öğrencinin sorumluluğundadır. Vize için bazı durumlarda finansal yeterliliği gösterir ek belge/belgeler istenebilmektedir. Bazı durumlarda Vize Yazısı’nın yanı sıra öğrencinin bankada belli bir miktar parasının olduğunu gösterir belge çıkarması gerekebilir.

   

  • Araştırma Görevlisi kadrosu ile üniversitemizde kadrolu olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri bağlı bulundukları enstitülerden görevlendirme alacaklardır.

   

  • Bir diğer önemli husus seyahat & sağlık sigortasıdır. Karşı üniversite talep etmese bile, öğrenci kendisini güvenceye almak için mutlaka bir seyahat & sağlık sigortası yaptıracaktır ve yurtdışına çıkmadan önce seyahat & sağlık sigortalarını bir fotokopisini Dışilişkiler Bürosuna teslim etmek zorundadır.

   

  Ülkelerin ve üniversitelerin sağlık sigortası ile ilgili uygulamaları farklı olup, bazı üniversiteler öğrenciye tam bir sağlık güvencesi sağlarken çoğu da öğrencinin bir sağlık sigortası ile gelmesini istemektedir. Hatta Konsoloslukların büyük bir bölümü sağlık sigortası olmadan vize vermemektedir. Öğrencinin gideceği üniversitenin prosedürlerini öğrenip buna göre ya Türkiye’den (konsolosluk veya özel şirket) ya da gideceği ülkeden bir sağlık sigortası yaptırması gereklidir. Öğrenciler Sağlık Sigortası için diledikleri bir sigorta şirketinden sağlık sigortası yaptırabilirler. Öğrenciler sigorta yaptırırken yurtdışına öğrenci olarak çıkacaklarını mutlaka belirtilmeli ve sigortanın gidilecek ülkeyi kapsayıp kapsamadığı mutlaka sorulmalıdır. Sağlık sigortası yaptırmadan önce SGK’ya uğrayın ve Türkiye’nin sosyal güvenlik anlaşmasının olduğu ülkeler konusunda bilgi alın. Eğer gideceğiniz ülke anlaşmalı ülkelerden biri ise sigorta belgelerini SGK’dan da yaptırabilirsiniz.

  D İ K K A T:

  Öğrenciler Bölümlerini ve Fakültelerini Erasmus programından yararlanacaklarına dair Bölüm/Fakülte sekreterliklerine bir izin dilekçesi sunacaklardır. “Bölüm İzni” dilekçesine öğrenciler kabul belgelerinin ve öğrenim anlaşmalarının fotokopilerini ekleyeceklerdir. Dilekçe örneği web sayfasında mevcut olup Dışilişkiler Bürosundan da temin edilebilir. Bölüm izni dilekçesinin cevabı bölüm sekreterliğine gelecek (1,5-2 hafta sonra) kararın bir nüshası öğrencinin dosyasına konulmak üzere öğrenci işlerine gönderilecek, bir nüshası da Dışilişkiler Bürosuna gönderilecektir. Bölüm Kurul Kararı Dışilişkilere ulaşmadan öğrenciye hibe ödemesi yapılmaz. Süreci hızlandırmak için öğrenci prosedürü elden de takip edebilir.

   

  • Öğrenciler vizelerinin bir fotokopisini Dışilişkiler bürosuna vereceklerdir.

   

  • Öğrenciler yurtdışına çıkmadan hemen önce Öğrenci İşlerinden alacakları onaylı ve güncel Not Çizelgelerini Dışilişkiler Bürosuna vermek zorundadırlar.

   

  D İ K K A T:

  Öğrencinin tüm belgeleri tamamlanınca Üniversite ile öğrenci arasında bir anlaşma niteliğinde olan bir Hibe Sözleşmesi imzalanacaktır. Hibe sözleşmesi doldurmadan öğrencinin hibe alması mümkün olmayacaktır.

   

  • Öğrencilerin alacakları hibe miktarları Kabul Mektubunda belirtilen açık tarihler doğrultusunda hesaplanacaktır.

   

  • Öğrencilere hibelerinin önce %80’i ödenir. Kalan %20 ödeme ise değişim döneminin sonunda öğrencinin gerekli belgeleri teslim etmesi sonucunda Katılım Belgesi üzerinde belirtilen açık tarihlere göre ve pasaport giriş-çıkış mühürlerindeki tarihlere göre tekrar hesaplanarak ödenir.

   

  • Öğrenciler hibe almaksızın (non-grant) da değişimden hibe alan öğrenciler ile aynı hak ve yükümlülükler çerçevesinde yararlanabilirler.

   

   

  • Öğrencilerin yurtdışında bulundukları süre içerisinde derslerine devam etmedikleri ve öğrenci olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edildiğinde, öğrencinin aldığı derslerden de başarısız olması durumu dikkate alınarak toplamda yurtdışında kaldığı sürede hak edeceği toplam hibenin %100’ü veya %20’si ödenmez.

   

  LÜTFEN UNUTMAYIN!

   

  • Tüm bu işlemler süresince gidecek öğrencinin Bölüm Erasmus Koordinatörü ve Dışilişkiler ile sürekli iletişim halinde olması gerekmektedir. Öğrencilerin e-postalarını haftada en az 2-3 gün kontrol etmeleri gerekmektedir.  Karşı tarafla herhangi bir konuda yazışılırsa,  mutlaka o e-postanın Bölüm Koordinatörünüze de gönderilmesi tavsiye ederiz.

   

  • Yurtdışına giden öğrencinin eğitim gördüğü süre boyunca herhangi bir sorun yaşarsa (üniversitede, kaldığı yurtta, bir hocasıyla, başka öğrencilerle, v.s.) Dış İlişkiler ofisine bilgi vermesi gerekmektedir

   

  •  Erasmus Programına katılarak eğitiminizi güçlendirecek, kültürel zenginliğinizi arttıracak ve mezuniyet sonrası hayatınız için çok değerli tecrübeler kazanacaksınız.