Ders Alma Genel Bilgi

  PERSONEL HAREKETLİLİĞİ - STAFF MOBILITY (ST)

  Personel Hareketliliği faaliyeti 2 şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

  1. 1. Personel Ders Verme Hareketliliği - Staff Mobility for Teaching Assignments (STA)
  2. 2. Personel Eğitim Alma Hareketliliği - Staff Mobility for Staff Training (STT)

  Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

  Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

  Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu (ECHE sahibi olması zorunlu değildir) ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır.

  Faaliyetler Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgarî ve azamî sürelere uygun olarak gerçekleştirilir.

  Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur.

  Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile orantılı olarak artması gerekmektedir. (Örneğin, 1 hafta sürecek bir faaliyette 8 saat ders verilmesi zorunlu olduğundan, 2 hafta sürecek bir faaliyette en az 16 saat ders verilmesi zorunludur.)

  Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

  Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi seyahat hariç en az 2 iş günü, en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir.

  Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

  Yükseköğretim kurumunun yapmış olduğu ikili anlaşma protokollerinin içeriğinde ders verme/eğitim alma faaliyetleri için her bölüm/birimine ayırdığı kontenjan sayıları doğrultusunda faaliyete başvuru yapabilir ve yararlanabilirsiniz.

   

  Eğitim Alma İzlenmesi Gereken Yollar

  Erasmus+ Personel Hareketliliği Programından Yararlanacak Personellerimizin Dikkatine

  Bilgi Notu:

  Bu başvuruların değerlendirilmesi ve  nihai kararı aşamasında, değerlendirmeyi yapan personel ile başvuru sahipleri arasında değerlendirmeyi yapan personelin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar, tarafsızlık ve şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir. Seçim, Program Kılavuzunun ve Ulusal Ajans’ın belirttiği şekilde yapılmıştır.

  Gitmeden Önce Yapılması Gerekenler

  1- Seçilen personellerimizin gidecekleri kurumdan minumum 2,maksimum  5 iş gününü kapsayacak şekilde Erasmus+ kapsamında davet edildiğini gösteren Kabul Belgesi alması gerekir. Ders Verme Hareketliliği için Teaching Staff Mobility, Eğitim Alma Hareketliliği için Training Staff Mobility kapsamında davet edildiğiniz belirtilmelidir.  Kabul belgesi tarihleri örneğin 2-5 Mayıs şeklinde olmalıdır. Kabul belgesinin 15.03.2017 tarihine kadar Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne teslim edilmesi gerekmektedir. 30.06.2017 tarihine kadar faaliyetinizi gerçekleştirmenizi tavsiye etmekteyiz.

  2- Kabul Belgesi alırken web sitemizdeki Staff Mobility Agreement programını da gideceğiniz kurumdan imzalanmış olarak temin etmeli ve Erasmus Ofisine teslim etmelisiniz. Ders Verme kapsamında giden personelin 8 saat ders verme zorunluluğu vardır. Bu nedenle Staff Mobility Agreement formunda ders verilecek konuların içeriği ve kaç saat oldukları açıkça belirtilmelidir. Gitmeden önce taratılmış olarak alacağımız bu belgelerin dönüşte orijinal hali ofisimize teslim edilmelidir.

  3- Web sitemizdeki “Bilgi Formunu” doldurup Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’ne teslim etmelisiniz.

  4- Yurt dışı görevlendirmeniz davetiyenizde belirtilen faaliyet süresinden bir gün önce ve bir gün sonra olmalıdır. Örneğin 1-6 Mayıs şeklinde olmalıdır. Görevlendirme orijinal belgesi ofisimize teslim edilmelidir.

  5- Garanti Bankası İstiklal Şubesin’den Euro hesabı açarak ofisimize hesap bilgilerinizi teslim etmelisiniz. (Banka Şube kodu, IBAN vs.)

  6- Hibe Sözleşmesi Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanır siz gitmeden önce sizlere imzalatılır.

  7- Yurtdışı görevlendirmenizin orijinal halini Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’ne teslim etmelisiniz.

  Personelimize ,maksimum 5 iş günü artı 2 gün seyahat olmak üzere toplamda 7 gündelik ödeme yapılmaktadır.

  2017 Sözleşme Dönemi Eğitim Alma Hareketliliği Hibe ve Seyahat Desteği Miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

  Ülke Grupları

  Hareketlilikte Gidilen Ülkeler

  Günlük Hibe Miktarları (€)

  1.Grup Program Ülkeleri

  Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, İrlanda, İsveç

  144

  2.Grup Program Ülkeleri

  Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, Yunanistan

  126

  3.Grup Program Ülkeleri

  Almanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti

  108

  4.Grup Program Ülkeleri

  Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya

  90

  - Personel hareketliliğine ilişkin seyahat ücretleri Avrupa Komisyonu Teklif Çağrısında belirtilen "Mesafe Hesaplayıcı" ya göre verilecektir: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

  -   Personelin yerleşik olduğu yerden faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arası hesaplanır.

  Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

  Elde edilen “km” değeri

  Hibe miktarı (Avro)

  10-99 km arası

  20 €

  100 - 499 km arası

  180 €

  500 - 1999 km arası

   275 €

  2000 - 2999 km arası

  360 €

  3000 - 3999 km arası

   530 €

  4000 - 7999 km arası

   820 €

  8000 km ve üzeri

   1.300 €

   

  2018 Sözleşme Dönemi Eğitim Alma Hareketliliği Hibe ve Seyahat Desteği Miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

  Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Günlük hibe
  1.Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 153 €
  2.Grup Program Ülkeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 136 €
  3.Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya 119 € 

  - Personel hareketliliğine ilişkin seyahat ücretleri Avrupa Komisyonu Teklif Çağrısında belirtilen "Mesafe Hesaplayıcı" ya göre verilecektir: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

  -   Personelin yerleşik olduğu yerden faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arası hesaplanır.

  Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

  Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı (Avro)
  10-99 KM arası 20 €
  100 - 499 KM arası 180 €
  500 - 1999 KM arası 275 €
  2000 - 2999 KM arası 360 €
  3000 - 3999 KM arası  530 €
  4000 - 7999 KM arası  820 €
  8000 KM ve üzeri  1500 €

   

   

  Döndükten Sonra Yapılması Gerekenler

  1- Uçak bileti ve biniş kartlarının ofisimize teslim edilmesi gerekir.

  2- Gittiğiniz kurumdan almış olduğunuz “Katılım Sertifikası” faaliyetinizin tarihlerini gösteren. Örneğin 2-5 Mayıs.

  3- Faaliyeti tamamladıktan sonra e-posta adreslerinize Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından Final Raporu gönderilecektir. Bu raporun tamamlanıp Submit butonu tıklanarak sonlandırılması gerekmektedir.