Hibe Miktarı

  HİBE MİKTARLARI

   

  2019 Projesi Kapsamında  2019-2020 Akademik Yılı Gidilen Ülkelere Göre Aylık Hibe Miktarları : 

   

  Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

  Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)

  Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)

  1. ve 2.  Grup Program Ülkeleri

  Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Beçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

  500

  600

  3. Grup Program Ülkeleri

  Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

  300

  400

   

  2018 Projesi Kapsamında 2018-2019 Akademik Yılı Gidilen Ülkelere Göre Aylık Hibe Miktarları: 

  Hayat pahalılığına göre ülke türleri Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Öğrenci Öğrenim Hİbesi (€) Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)

  1. ve 2.  Grup Program Ülkeleri

  Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Beçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

  500

  600

  3. Grup Program Ülkeleri

  Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

  300

  400

   

  Süre ve Hibe Hesaplamaları:

  Öğrencilerin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce tahminî olarak hesaplanır. Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler tekrar belirlenir.  

  Faaliyete başlamadan önce yapılacak planlamada gidilecek kurumdaki akademik takvim, öğrencilerin kabul mektuplarında yer alan süreler, önceki yıllarda ilgili kurumda gerçekleşen faaliyetlerden edinilen deneyimler gibi mevcut bilgi ve belgelere göre faaliyet süresi öngörü olarak belirlenir. Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihleri ve pasaportta yer alan giriş-çıkış tarihlerine göre hesaplanır. Belglerde yer alan en kısa tarih aralığı faaliyet süresi olacak şekilde kabul edilir.

  Öğrencilerin faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz ''sıfır hibeli'' öğrenci olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi halinde, hibe verilecek süre, öğrenim hareketliliği için ise 3 ay'dan, staj hareketliliği için 2 ay'dan kısa olamaz.

  Öğrenciye verilecek hibe ''Hesaplama Aracı'' kullanılarak hesaplanır. Hesaplama Aracı için tıklayınız.

  Hareketlilik aracında başlangıç-bitiş tarihleri girilerek ve varsa kesinti süreleri çıkartılarak hesaplanan faaliyet süresinin en az asgarî süreyi karşılaması gerekmektedir. Örneğin öğrenim hareketliliğinde 2 ay 25 gün sürdüğü hesaplanan bir faaliyet, öğrencinin erken dönmesini zorunlu kılacak bir mücbir sebep yoksa asgarî faaliyet süresi şartına uygun olmadığı için kabul edilmez.

  Seçilmiş ve faaliyetlerine başlamış öğrencilerin faaliyetlerini uzatmaları durumunda, üniversitenin ilgili faaliyet bütçesinde yeterli hibe varsa, uzatılan faaliyet süresine hibe verilebilir. Bütçenin süre uzatımı isteyen tüm öğrencilerin uzatma dönemlerini karşılamaya yetmemesi durumunda, hibe verilecek öğrenciler ilk seçimdeki başarı durumları esas alınarak tarafsızlık ve şeffaflık prensibine uygun olarak belirlenir. Azamî hibe miktarlarında artış yapılan öğrencilerle, azamî hibe miktarının artırıldığını gösteren ek hibe sözleşmeleri yapılması gerekir.

  Hareketliliğine katılan öğrencilere ödemeleri iki taksitte yapılır. Öğrenci karsı kuruma  gitmeden önce ilk ödeme olarak gitmesi öngörülen süreye göre hesap edilen toplam hibesinin ilk ödemesi (planlanan faaliyet döneminin tamamı için hesap edilen hibenin en çok %80’ine kadar olan bir miktar) verilir. İkinci taksit öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen “katılım belgesi”nde yer alan kesin gerçeklesme süresi dikkate alınarak yapılır.

  Öğrenim dönemi tamamlandığında, yurt dısında kalınan fiili süre (katılım belgesinde yer alan süre ile pasaportunda yer alan süre karşılaştırılarak en kısa tarih aralığı esas alınır) ve öğrencinin sorumluluklarını yerine getirme düzeyine bakılarak öğrencinin toplam hibesi yeniden hesap edilir. Hibe hesaplamalarında katılım sertifikasındaki kalınan süreye hareketliliğin baslangıç ve bitis günleri de dahil edilir. Öğrenim Anlasmasında belirlenen ders programının en az üçte ikisinde basarılı olamayan öğrencinin kalan ödemesinin kısmen veya tamamen yapılmaması; veya yapılmıs bulunan ödemesinin iadesinin istenmesi hakkı saklıdır. Ancak yurtdısında bulundukları süre içinde derslerine devam etmedikleri ve öğrenci olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edilen öğrencilerin, aldıkları derslerden de basarısız olmaları dikkate alınarak, yurtdısında kaldıkları süre için hesap edilen toplam hibelerinin % 20’si kesinlikle ödenmez. Ödenmeyen ve/veya geri istenen tutarlar, hibe kaynaklarına iade edilir.

  Öğrencinin öğrenim faaliyeti ile ilgisi olmadan tatil günleri hariç belirli bir süre için misafir olduğu şehirden / ülkeden ayrılması durumunda ayrı kaldığı süreler için hibe ödemesi yapılamaz. Daha önce yapılmış olsa bile bu dönem verilen hibenin iadesi talep edilir.