Erasmus Hareketlilikleri

   1- Erasmus Programı Neler Kazandırır?

  Üniversitelere Kazandırdıkları

  • Uluslararası tecrübe ve itibar
  • Çok kültürlü ve milletli ortamda eğitim
  • Hoşgörü ve kültürler arası diyalog
  • Tanıtım / uluslararasılaşma
  • Araştırma ve bilimin oluşumuna katkı
  • Projelere ve değişime kaynak temini
  • Kendini yenileme / geliştirme yoluyla kalitenin arttırılması
  • Üniversiteler arası rekabet

  Öğrencilere Kazandırdıkları

  • Yurtdışı deneyimi
  • Çok kültürlü ortamda ders işleme
  • Değişik kültürleri tanıma
  • Kendi kültürünü tanıtma
  • Yeni arkadaşlar edinme
  • Eğitim sonrası iş/mesleki bağlantılar
  • Farklı bir okulda öğrenci olabilme
  • Farklı bir sistem görebilme

  Topluma Kazandırdıkları

  • AB ile entegrasyon
  • Eğitimde kalitenin artırılması
  • Üniversite şehrine ekonomik ve kültürel canlılık kazandırması
  • Üniversite+vatandaş+iş dünyası yakınlaşması
  • Türkçenin yaygınlaştırılması
  • Kültürlerin etkileşimi, farklı kültürleri tanıyarak önyargıların kırılması
  • Türkiye’nin tanıtımı

  2-Öğrenci Hareketliliğinde yabancı dil ne kadar önemlidir?

  Erasmus öğrencisi olarak yurt dışına gidecek öğrencinin belirli bir düzeyde yabancı dil bilmesi gerekir. Bunun gidilecek ülkenin dili olması şart olmayabilir. İngilizce dili Avrupa ülkeleri içinde büyük ölçüde birleştirici bir dil olmaktadır. Bununla birlikte, gidilen okuldaki eğitim dilinin bilinmesinin istenmesi de mümkündür.
  Öğrencinin İngilizce veya gittiği ülkenin dilini Erasmus öğrenim veya staj hareketliliğinin gerekliliklerini (dersleri takip etme, sınavlarda ve çalışma ortamında kendini ifade etme vb) yerine getirebilecek düzeyde bilmesi gerekmektedir. Faaliyete başlamadan önce gidilecek kurumda hangi dil veya dillerin kabul edildiğinin bilinmesi gerekmektedir.

  3- Başka bir yüksek öğretim kurumunun anlaşmaları kapsamında Erasmus öğrenci veya personel hareketliliği faaliyetinden faydalanabilir miyim?

  Hayır, her öğrenci ve personel ancak kendi öğrencisi veya personeli olduğu yükseköğretim kurumu vasıtasıyla Erasmus hareketlilik faaliyetlerine katılabilir.

  4-Merkez veya üniversite tarafından kalacak yer ayarlanır mı?

  Gidecek öğrenci veya üniversite personeline kalacak yer ayarlanması Merkezin veya üniversitelerin sorumluluğunda değildir. Ancak gidilecek üniversitenin Erasmus koordinatörlüğü öğrencilere nerede kalınabileceği, üniversite ve şehirdeki konaklama imkanları ile ilgili bilgi ve tavsiyeler verecektir. EÜB, misafir kabul edecek olan kuruma bu konuda gelenlere yardımcı olmak gibi bir sorumluluk yüklemektedir.

  5-Vize işlemlerinde bana kim yardım edebilir?

  Vize işlemleri yararlanıcıların yükümlülüğündedir.
  Vize prosedürleri, Türkiye’nin aday ülke olması nedeniyle Türk öğrencileri için sıkıntı yaratabilmektedir. Başvuru sırasında, gidilecek ülkenin konsolosluğu/büyükelçiliği tarafından ilan edilen istenilen bütün evrakların tamamlanmış olmasına çok dikkat edilmelidir. Bazı ülkelerin istediği ekonomik durum garantörlüğü için üniversite rektörlüğü tarafından öğrencinin Erasmus öğrencisi olduğunu ve bu kapsamda kendisine aylık belirlenen hibe miktarı kadar destek verildiğini içeren bir yazının büyükelçiliğe iletilmesi vize alınması konusunda kolaylık sağlayabilecektir.

  6-Üniversitem aracılığı olmadan, kişisel olarak Erasmus programından faydalanabilir miyim?

  Hayır. Erasmus programı kurumsal bir faaliyet alanıdır. Erasmus programından yalnızca öğrencisi veya personeli olduğunuz yüksek öğretim kurumu aracılığıyla faydalanabilirsiniz.

  7-Gideceğim ülke veya üniversiteyi kendim seçebilir miyim?

  Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği ve personel ders verme hareketliliği kapsamında, yalnızca üniversitelerin anlaşmalı oldukları yurtdışındaki ortak üniversitelere gidilebilmektedir. Ancak üniversitenizde ikili anlaşma yapmaya yetkili olan kişilere isteklerinizi bildirmeniz, istediğiniz ülke üniversiteleriyle ikili anlaşma yapılmasını sağlayabilir.

  8-İkili anlaşmalar nasıl yapılır? İkili anlaşma yapılması için ben ne yapabilirim?

  İkili anlaşmalar, üniversitelerin bölümleri arasında, üniversitelerin yetkili kişilerince belli sayıdaki öğrencilerin belli toplam süreliğine değişim öğrencisi olması içeriğiyle imzalanarak yapılır. Üniversiteler toplam ikili anlaşma kapasiteleri için Merkezden hibe talep ederler. Merkez, akademik yıl başında alınan hibe talebini, üniversitenin geçmiş yıl performansına ve kendi bütçe olanaklarına bakarak değerlendirir, karşılayabildiği oranda karşılar. Merkezin karşıladığı oranda ikili anlaşmalar hayata geçer. Üniversitelerin Merkezden hibe almaksızın anlaşmalarını hayata geçirmeleri, öğrenci/öğretim elemanlarını hibe vermeden ya da kendi kaynaklarından hibe vererek göndermeleri mümkündür.
  Öğrencilerin ikili anlaşma yapma olanakları olmamakla birlikte, üniversite yetkililerine ortak bulmakta yardımcı olabilirler. Yurt dışındaki arkadaşları, akrabaları vasıtasıyla üniversiteler arasında iletişim kurulmasına yardımcı olabilir, anlaşma olasılığının yüksek olduğunu bildikleri üniversiteleri Erasmus koordinatörlüklerine bildirebilirler. Ancak yapılacak olan hiçbir anlaşma, bu anlaşma zeminini hazırlayan bir öğrenci dahi olsa belirli bir öğrencinin şahsına yönelik olamaz. Sahip olunan her anlaşma kurum adına bir değişim zeminidir ve bütün öğrencilerin istifadesine açıktır.

  9-Merkez öğrenci seçiminde rol oynar mı?

  Merkez öğrenci seçimine müdahale etmez. Yalnızca seçim için gereken genel kriterleri belirler ve seçimin tarafsız yapılması için kurallar koyar. Merkez seçimlerin tarafsız yapıldığından şüphe duyulması halinde seçim komisyonunda yer alabilir.
  Üniversiteler Merkez tarafından ülke genelinde belirlenen kriterlerle çelişmemek ve programın ruhuna aykırı olmamak kaydıyla kendi özel kriterlerini belirlemekte ve uygulamakta serbesttirler (Örn: mezuniyet döneminde öğrenci göndermemek gibi).

  10- Erasmus staj programıyla kendi bulduğum staj yerine gidebilir miyim?

  Öğrenciler üniversiteleri tarafından önerilen yerlerde staj yapabilecekleri gibi, staj yerlerini kendileri bulup Erasmus koordinatörlüklerine başvuruda bulunabilirler. Gerek üniversitenin önerdiği staj kurumlarına başvuran, gerekse kendi staj yerleri ile başvuran öğrenciler arasından ilgili akademik yıla ilişkin seçim kriterlerine göre seçilen öğrenciler kontenjan dahilinde faaliyetten faydalanabilir.

  11- Personel eğitim alma hareketliliği faaliyetinden kimler faydalanabilir?

  Yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari personeli çalışma alanlarında kendilerini geliştirmek ve diğer Avrupalı meslektaşlarıyla tecrübe paylaşımında bulunmak üzere bu faaliyete katılabilirler.

  Kaynak: www.ua.gov.tr