Yol Haritası

    ERASMUS+ STAJ  HAREKETLİLİĞİ PROGRAMINDA ADIM ADIM İZLENMESİ GEREKEN YOLLAR

  Seçim öncesi başvuru işlemleri

  1. Erasmus staj hareketliliği başvuru tarihlerini takip edip Erasmus Koordinatörlüğüne ONLİNE  başvurmak.
  2. Erasmus Yabancı dil sınavına girmek

  Seçim sonrası yurtdışına gitmeden önceki işlemler

  Öğrenciler, seçildikten sonra bölüm koordinatörüyle (bölümdeki Erasmus değişimi işlemlerinden sorumlu koordinatör) ve Erasmus Koordinatörlüğü’yle sürekli irtibat halinde olmalıdırlar.

  1.  Erasmus öğrencileri, staj yapacakları kurumu bulduktan sonra kabul edildiklerine dair kurumdan KABUL MEKTUBU (Letter of Acceptance) belgesini almaları gerekmektedir. (Kabul mektubu antetli kağıda basılmalıdır.) Bu belge, hem öğrencinin vize işlemleri için hem de Erasmus hibesini alabilmesi için gerekli bir belgedir. (Staj dönüşünde orginali imzalı mühürlü ofise teslim edilmelidir)
  2.  Öğrenciler yurtdışına gitmeden önce aşağıdaki belgelerle ilgili gerekli işlemleri yerine getirmelidir.

        a. Bilgi Formu: Öğrencinin Erasmus kapsamındaki genel bilgilerini içeren bir belgedir.

        b. Hibe Sözleşmesi: Öğrencinin Erasmus kapsamındaki sorumluluklarını ve alacağı hibe miktarını belirten ve öğrenci ile kurum arasında imzalanan bir belgedir. (Erasmus Koordinatörlüğü tarafından düzenlenerek öğrenciye imzalatılır)

  Öğrencinin çalışma programı, beceri, yeterlilikler, öğrenim çıktıları, staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı ile ilgisi ve faaliyetin tamamlanması sonrası sağlanacak akademik tanınma vs. gibi konulara ait bilgileri içeren kişiye özel bir belgedir. Ayrıca tarafların rol ve yükümlülüklerini tanımlar. Erasmus Koordinatörlüğü web sayfasında mevcuttur. (Staj dönüşünde orijinali imzalı mühürlü ofise teslim edilmelidir

  Öğrencinin vize işlemlerinde kolaylık sağlanması için hazırlanan belgedir. (Erasmus Koordinatörlüğü  tarafından düzenlenerek öğrenciye verilecektir.)

  Staja giden öğrenci .Kaza,Sağlık,ve Seyahat dışında ayrıca Mesuliyet  Sigortası yaptırmak zorundadır.    

  1.  Yukarıda belirtilen belgeler, elektronik ortamda doldurulduktan sonra imzalanmış    şekilde Erasmus Koordinatörlüğü’ne iletilmelidir. Elle doldurulmuş belgeler kabul edilmeyecektir.
  1.  Öğrenci, karşı kurumun istediği belgeleri bölüm koordinatörüyle araştırarak, gerekli işlemleri yerine getirmelidir.
  1.  Sağlık sigortasıyla ilgili düzenlemeler öğrenciye aittir. Bunun yanında Kaza- mesuliyet sigortasını da yaptırmakla yükümlüdür.

   Program dönüşü yapılması gerekenler:

  1. Erasmus Staj öğrencilerinin, yurt dışındaki stajlarını tamamlayıp Türkiye’ye geri dönmeden önce ev sahibi kurumdan mutlaka “Katılım Sertifikası” belgesini almaları ve bu belgeyi Erasmus Koordinatörlüğü’ne iletmeleri gerekir. ((Katılım Sertifikası antetli kağıda basılmalıdır.)  Erasmus hibesinin %20’lik kısmı “Katılım Sertifikası” üzerinde belirtilen tarihlere göre hesaplanır ve ödenir. Katılım Sertifikasındaki tarih minimum 60 gün olmalıdır.
  1. Öğrenciler, yurtdışından döndükten sonra öğrenci Nihai raporunu ve bilgi formunu elektronik ortamda doldurarak Erasmus Koordinatörlüğüne  ([email protected]) adresine mail atmaları ve çıktısını imzalayarak teslim etmeleri gerekir. (Belgeler Erasmus Koordinatörlüğünün web sayfasında mevcuttur).
  1. Katılım sertifikasına ek olarak öğrenci pasaport giriş-çıkış mühürlerinin olduğu sayfanın fotokopisini ofise teslim etmesi gerekmektedir. Katılım sertifikası ve pasaport giriş çıkış tarihleri karşılaştırmalı olarak kontrol edilerek hibe hesaplaması yapılacaktır.
  1. Öğrenciler yurtdışına gittikleri dönemdeki izlenimlerini bir word sayfasına yazarak resimleri ile birlikte Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmeleri rica edilir.