YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN ORYANTASYON DUYURUSU / ANNOUNCEMENT FOR ORIENTATION FOR FOREIGN STUDENTS

   

  Değerli Öğrencilerimiz,

  Yabancı uyruklu öğrencilerimizi bir arada toplamak, görüş, öneri ve taleplerini dinlemek ayrıca üniversitemiz hakkında genel bilgiler verilmesi hususunda toplantı yapılacaktır.

  Oryantasyon toplantısı aşağıda yer alan tarih, saat ve yerde düzenlenecektir. Tüm öğrencilerimizin düzenlenecek toplantılara katılmaları önem arz etmektedir. Tüm toplantılarımıza katılım zorunludur.

   

  Yer: 45 Evler Kampüsü Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü

  Tarih: 30.11.2018

  Saat: 12:15 - 13:15

  ---------------------

  Dear Students,

  A meeting will be held for gathering foreign students, listening to their opinions, suggestions and demands and giving general information about our university.

  The orientation meeting will be held in the following date, time and place. It is important for all of our students to attend the meetings. Participation in all our meetings is compulsory.

   

  Place: 45 Evler Kampüsü Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü

  Date: 30.11.2018

  Time: 12:15 - 13:15