TÜRKÇE YETERLİK SINAVI (TYS) DUYURUSU

     

    Türkçe Yeterlik Sınavı(TYS), Türkçeyi yabancı ya da ikinci dil olarak öğrenen bireylerin okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini ölçmek üzere, ''Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni''nde belirlenen yeterlilik tanımları doğrultusunda Yunus Emre Enstitüsü tarafından geliştiren, 2013 yılından bu yana uluslararası ölçekte yılda üç defa Türkiye'de ve Yunus Emre Enstitülerinin bulunduğu tüm ülkelerde eş zamanlı uygulanan bir dil yeterlik sınavıdır.

    Yurt dışında Yunus Emre Enstitülerinin bulunduğu ülkelerde ve Ankara'da düzenlendiği vurgulanarak, bir sonraki sınavın 26 Ocak 2019'da yapılacağı belirtilmekte olup, başvuru tarihlerinin 3-28 Aralık 2018 olarak belirlendiği bildirilmektedir.

    Üç oturumda gerçekleşecektir. 1. ve 2. oturumundaki bölümler okuma, dinleme ve yazma sınavı olup, 3.oturum ise  konuşma bölümüdür. Konuşma bölümü her bir aday için ayrı ayrı uygulanır. 1.orturum toplam 105 dakika, 2.oturum 60 dakika, 3.oturum 15 dakika olmak üzere sınavın tamamı 180 dakika sürmektedir.

    TYS ile ilgili ayrıntılı bilgiye tsy.yee.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.