ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ NİHAİ SONUÇLAR

  Erasmus Personel Eğitim Alma ve Ders Verme hareketlilikleri kapsamında 2019-1-TR01-KA103-062114 ve 2018-1-TR01-KA103-050372 numaralı proje dönemlerine istinaen çıkılan ilan sonucu başvurular değerlendirilmiş ve hak kazanan İdari/Akademik personeller daha önce ilan edilmiştir. 

  Komisyon kararı gereği ilan edilen İdari/Akademik personel için verilen (27.11.2020) süre sona ermiştir. Bu süre içerisinde davet mektuplarını ve hareketlilik öncesi gerekli belgelerini ofisimize teslim etmeyen İdari/Akademik personelimiz yine komisyon kararı gereği daha önce de belirttiğimiz üzere haklarından feragat etmiş sayılmış ve yerlerine yedekte bulunan İdari/Akademik personeller değerlendirilmiştir. 

  Buna göre Erasmus Personel Hareketliğine yedekten hak kazananlarında dahil edildiği nihai liste şu şekildedir. 

  DERS VERME HAREKETLİLİĞİ NİHAİ LİSTE

  EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ NİHAİ LİSTE

  ÇUKUROVA MED KONSORSİYUM - PERSONEL EĞİTİM ALMA H. NİHAİ LİSTE

  Nihai liste sonucu hak kazanan İdari/Akademik personelin 26 Şubat 2021 Cuma gününe kadar davet mektuplarını ve hareketlilik öncesi gerekli belgelerini Erasmus Birimimize iletmeleri gerekmektedir. Belirtien tarihte kadar belgelerini birimimize teslim etmeyen personellerimiz haklarından feragat etmiş sayılacak ve diğer yedek adaylar değerlendirmeye alınacaktır. 

  Hakkından feragat etmek isteyen idari/akademik personellerin 22 Ocak 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar feragat dilekçelerini birimimize iletebilirler.

  ÖNEMLİ NOT:

  Eğitim Alma,

  1) Hareketlilik süreci proje bitiş tarihi olan 1 Haziran 2018 -31 Mayıs 2021 ve 1 Haziran 2019 -31 Mayıs 2022 dönemlerini kapsayan tarhilerde sona erer. Hareketlilikten yararlanacak personel ilgili değişim sürecini bu tarihler arasında gerçekleştirmelidir.

  2) 2018 ve 2019 Proje Dönemlerinden yararlanmaya hak kazanan personellerimiz davet mektuplarındaki tarihlere göre gitmeyi planladıkları süre 2018 Proje yılını kapsadığı takdirde 2018 yılı projemiz kapsamında değerlendirmeye alınacaktır. 2019 ve 2018 Proje Ülkeleri arasında hibe oranlarında fark bulunmamaktadır.

  3) Personel Eğitim Alma Hareketliliği süresi 5 iş günü ve buna ek olarak gidiş-d.nüş 2 gün yol olmak üzere toplam 7 gündür. Personele 7 günlük hibe ödemesi yapılır.

  Ders Verme,

  1 )Hareketlilik süreci proje bitiş tarihi olan 1 Haziran 2018 -31 Mayıs 2021 ve 1 Haziran 2019 -31 Mayıs 2022 dönemlerini kapsayan tarhilerde sona erer. Hareketlilikten yararlanacak personelin ilgili değişim sürecini bu tarihler arasında gerçekleştirmelidir.

  2) 2018 ve 2019 Proje Dönemlerinden yararlanmaya hak kazanan personellerimiz davet mektuplarındaki tarihlere göre gitmeyi planladıkları süre 2018 Proje yılını kapsadığı takdirde 2018 yılı Projemiz kapsamında değerlendirmeye alınacaktır. 2019 ve 2018 Proje Ülkeleri arasında hibe oranlarında fark bulunmamaktadır.

  3) Personel Ders Verme Hareketliliği süresi 5 iş günü ve buna ek olarak gidiş-d.nüş 2 gün yol olmak üzere toplam 7 gündür. Personele 7 günlük hibe ödemesi yapılır.