2021/2022 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İLANI

  ERASMUS + PROGRAMI

  2020-1-TR01-KA103-080780 PROJE NUMARALI

  2021 / 2022 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İLANI

  Söz konusu ilan 1 Haziran 2020 – 31 Mayıs 2022 dönemlerini kapsayan 2020-1-TR01-KA103-080780 numaralı sözleşme kapsamındadır.

  2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Öğrenci Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde Üniversitemizden hareketliliğe katılmak isteyen öğrencilerimize duyurulmak üzere hazırlanan ilan metni aşağıda sunulmuştur.

  2021-2022 güz döneminde geçerli olacak  çağrı dönemi için 20 kişilik hibeli öğrenci, 20 kişilik hibesiz öğrenci olmak üzere toplam 40 kişilik kontenjan planlanmaktadır.

  ÖNEMLİ TARİHLER

  Başvuru Başlangıç Tarihi

       08/02/2021

  Erasmus Online Tanıtım Günü

       16.02.2021

  Tanıtım günü Üniversite instagram hesabımızdan canlı olarak gerçkeleştirilecektir. Detaylı bilgiler için  https://erasmus.toros.edu.tr/ internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz.

    (instagram&facebook: internationaltoros)

  Son Başvuru Tarihi

       09/03/2021       Saat:16.00

  Yabancı Dil (İngilizce) Sınav Tarihi

  Örnek Yabancı Dil Sınavı İçin Tıklayınız...

       15/03/2021      Saat: 09:30

       ** İngilizce yeterlilik sınavı online gerçekleştirilecektir. Normal online sınavlarınızı yaptığınız sistem üzerinden belirtilen gün ve saatte sizlere bir sınıf açılacaktır. Online sınava girecek öğrencilerin başvuru formunda öğrenci numaralarını ve Toros Üniversitesi uzantılı mail adreslerini eksiksiz belirtmeleri gerekmektedir. Toros Üniversitesi uzantılı mailiniz yok ise bilgi işlem daire başkanlığı ile iletişime geçebilirsiniz. (https://www.toros.edu.tr/icerik/bilgi-islem-daire-baskanligi-iletisim)

  Yabancı Dil Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi (tahmini)

       19/03/2021

  Yabancı Dil Sınav Sonuçlarına İtiraz

       22/03/2021

  Erasmus + Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi (tahmini)

       29/03/2021

  Eramus+ Sonuçlarına İtiraz

       30/03/2021

  Erasmus + Öğrenim Hareketliliği Hakkından Feragat ve Kabul Haftası

       31/03/2021 - 02/04/2021

   

  BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

  DİKKAT! Başvuru formu ile alakalı önemli açıklamalar:

  • Başvuru formunu bilgisayar ortamında doldurunuz.
  • Başvuru formu 1 sayfadır. Yazı karakterleri ve boyutlarına dikkat ederek başvuru formunda bulunan tablolarda kaydırma yaptırmamaya ve ikinci sayfaya geçmemeye özen gösteriniz.
  • Başvuru formunda bulunan kutucukları bilgisayarda işaretleyememeniz durumunda çıktı aldıktan sonra kalemle işaretleyip taratabilirsiniz.
  • İngilizce sınavı için başvuru formunuz dikkate alınacaktır. Bu yüzden öğrenci numaranızı ve Toros Üniversitesi uzantılı mail adresinizi doğru yazdığınızdan emin olunuz. Öğrenci numaranızda ve Toros Üniversitesi uzantılı mail adresinizinde oluşabilecek kişisel hatalarınızdan dolayı sınava yönelik yaşabileceğiniz mağduriyetten ofisimiz sorumlu tutulmayacaktır.
  • Başvuru formunuzu mail atarken konu kısmına “Öğrenim Hareketliliği Başvurusu” yazmayı unutmayınız. Başvurunuza geri dönüt alma hususunda konu başlığını doğru yazmanız önemlidir.

  BAŞVURU FORMUNA EK İSTENİLEN BELGELER

  • İngilizce Not Dökümü (Güncel Tarihli Onaylı Transkript)
  • İngilizce Öğrenci Belgesi
  • Nüfus Cüzdanı

  DİKKAT! İstenilen belgeler ile alakalı önemli açıklamalar:

  • İl dışında olmanız durumunda İngilizce Not Dökümünüzü ve İngilizce Öğrenci Belgenizi öğrenci işlerinden mail yoluyla talep edebilirsiniz. Fakültelerinize göre belge talep edeceğiniz öğrenci işleri personelleri ve iletişim bilgileri şu şeklidedir:

  BÖLÜM

  SORUMLU PERSONEL

  İLETİŞİM

  Mühendislik Fakültesi

  Işıl ERDOĞAN

  [email protected]

  Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi & İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

   

  Ergin ÇABUK

   

  [email protected]

  Sağlık Bilimleri Yüksekokulu & Yabancı Diller Yüksekokulu

  Elif SULTAN KUTLAY

  [email protected]

  Meslek Yüksekokulu & Lisansüstü

  Duygu MELEMENCİ

  [email protected]

   

  • İstenilen belgeleri başvuru formunuz ile birlikte tek mail olacak şekilde PDF formatında ve “Öğrenim Hareketliliği Başvurusu” konu başlığıyla [email protected] mail adresine gönderiniz.

  ÖNEMLİ NOT:

  • Başvurular ilanda bulunan başvuru formunun ve istenilen belgelerin [email protected] mail adresine gönderilmesi yoluyla kabul edilecektir. Yukarıda belirtilen son başvuru tarihi ve saatine kadar gönderilen başvuru ve belgeler değerlendirilmeye alınacak olup başvuru günü ve saatinden sonra gönderilecek başvurular kabul edilmeyecektir. Eksik veya yanlış belge ve bilgilerle yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır. Bu konudaki tüm sorumluluk başvuruda bulunan öğrenciye aittir.

  BAŞVURU İÇİN GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenci olmak,
  • Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması.
  • Birinci kademe (ön lisans, lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.20/4 ya da 72/100 olması
  • İkinci (yüksek lisans) ve üçüncü kademe (doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.50/4 ya da 75/100 olması (Öğrencilerin notlarının 4’lük sistemden 100’lük sisteme uyarlanışı, Toros Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğünce uygulanan dönüştürme tablosuna göre yapılacaktır.)
  • Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına mani değildir.
  • Bir öğrenci Erasmus öğrenim faaliyetinden, aynı öğrenim kademesi içinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) toplamda 12 aya kadar hibe alarak faydalanabilir. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 ayı geçmemelidir. Önceki bir kademedeyken öğrenim hareketliliği hibesi alan bir öğrenci, sonraki bir kademede yine hibe alarak Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyeti gerçekleştirebilir. Staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olması, bir kez de öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir. Ancak öncelik daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmamış olan öğrenciye verilir. Ayrıca, öğrenim hareketliliği faaliyeti için alınabilecek hibenin üst sınırı, varsa daha önceki staj hareketliliği süresini 12 aya tamamlayacak süredir. Aynı kademede toplam 12 ayı aşan faaliyet süresi için hibe ödenmez.
  • İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilmektedirler.
  • Özellikle dil (sertifika), konaklama, vize ve sigorta gibi koşullar iyi incelenerek tercih yapılmalıdır. Olası ön koşullarda bir eksiklik olmasına rağmen, ilgili üniversiteye başvuran ve sonrasında bu yeterliliği sağlayamayan öğrencilerin hak kayıplarının sorumlulukları kendilerine aittir.

  FAKÜLTELERE GÖRE TAHMİNİ KONTENJAN SAYILARI

  FAKÜLTE

  HİBELİ KONTENJAN SAYISI

  HİBESİZ KONTENJAN SAYISI

  İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

  6

  6

  Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

  2

  2

  Mühendislik Fakültesi

  6

  6

  Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

  2

  2

  Meslek Yüksekokulu

  3

  3

  Lisansüstü Programlar

  1

  1

  TOPLAM

  20

  20

   

  KONTENJANLARA İLİŞKİN DETAYLAR

  • Barajı geçen ve asil listede olmayan tüm öğrenciler yedek listeye alınacaktır.
  • Programa seçilen asil ve yedek adaylara ilişkin liste Dış İlişkiler Ofisi tarafından ilan edilecektir. Yedeklikten asil duruma geçişle ilgili işlemlere ilişkin duyuru bütçe durumuna bağlı olarak ayrıca yapılacaktır
  • Başvuru sayısı ve öğrenci değerlendirme kriterlerine göre öğrenci kontenjanlarında değişiklik yapma hakkı Toros Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne aittir.
  • Hibeli öğrenciler kontenjanlarda öncelikli olup, hibesiz gitmeye hak kazanan öğrencilerin durumu, gitmek istedikleri ilgili üniversitenin kontenjanına göre değerlendirilecektir.
  • Üniversitemiz, tahsis edilen hibe miktarının potansiyel yararlanıcıları göndermekte yetersiz kalması durumunda hibeyi adil olarak; bölüm, gidilen ülke, cinsiyet dengesi, daha önce hareketlilik faaliyetinde bulunmamış bölüme pozitif ayrımcılık yaparak, fakülte ve/veya bölümlerin anlaşma sayısı oranını ve fakülte ve/veya bölümlerin ve performansını dikkate alarak dağıtır.
  • Fakülte/bölümlerden belirlenen kontenjan dâhilinde başvuru olmaması veya seçilen öğrencilerin vazgeçmeleri durumunda açıkta kalan kontenjanlar başka fakülte/bölümlere yine adil ve şeffaf bir şekilde dağıtılacaktır.

  ÖNEMLİ NOT:

  • Başvuru yapan öğrenciler için yabancı dil taban puanı 50 olarak belirlenmiştir. Başvuru Sonuçları değerlendirildiğinde belirlenen Asil/Yedek listesindeki kişi sayısının tahminlerin altına düşmesi veya artması durumunda   2020-1-TR01-KA103-080780 nolu Projemizi verimli kullanmak adına Ulusal Ajans’ın koyduğu kriterlere ters düşmemek kaydı ile İngilizce yeterlilik taban puan barajını düşürerek veya yükselterek fakülte ve/veya bölümlerin öğrenci kontenjanlarında değişiklik yapma hakkı Toros  Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne aittir.

  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. En yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı dâhilinde seçilir. 2021/2022 akademik yılı güz dönemi öğrenim hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

   

  Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Değerlendirme Ölçütleri

  Ağırlıklı Puan

  1

  Akademik başarı düzeyi (GNO)

  %50 (toplam 100 puan üzerinden)

  2

  Yabancı dil sınavı notu

  %50 (toplam 100 puan üzerinden)

  3

  Yabancı dil barajı

  50

  4

  Şehit ve gazi çocukları artı puan ile önceliklendirilir.

  +15 puan*

  5

  Engelli öğrenciler artı puan ile (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) önceliklendirilir.

  +10 puan

  6

  2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler artı puan ile önceliklendirilir.

  +10 puan*

  7

  Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

  -10 puan

  8

  Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

  -10 puan

  9

  Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

  -5   puan

  10

  Daha önceki dönemlerde hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

  -5 puan

  11

  Hem öğrenim hem staj faaliyetine aynı anda başvuran bir öğrencinin her iki faaliyete de seçilmiş olması durumunda, puan indiriminin hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Konuya dair öğrenciden dilekçe alınır.

  -10 puan

   

  ÖNEMLİ NOT:

  • Daha önce hareketlilikten faydalanmış öğrencilerin ve hem öğrenim hem de staj hareketliliğine aynı anda başvuran öğrencilerin değerlendirilmesinde; Başvuru Formu’nda belirtilen sorulara verilen cevaplar baz alınır. Hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda öğrencinin başvuru formunda belirttiği hareketlilik türünde -10 puan azaltımı yapılır. Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden -10 puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise -20 puan azaltma uygulanır. Azaltmalar öğrencinin toplam puanı üzerinden yapılır.
  • Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.
  • Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.
  • Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

  FAALİYETİN  GERÇEKLEŞTİĞİ YER(LER)

  Öğrenciler tercih yaparken sadece “Program Ülkeleri” ne ait üniversitelerden yararlanabileceklerdir. Program ülkeleri aşağıda belirtilmiştir. Bunun dışında kalan ülkeler “Ortak Ülkeler” kategorisinde yer almaktadır ve bu çağrı kapsamına girmemektedir.

  • AB üyesi ülkeler
  • AB üyesi olmayan program ülkeleri (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, Makedonya)

  NOT: Öğrencinin gönderileceği kurumlar arası anlaşmamız olan ortak bir yükseköğretim kurumu (host institution) veya staj yeri mevcut olmadan, öğrenciler hareketlilik faaliyetine katılmak üzere seçilemez. Bu yüzden öğrenim hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru yaparken bölümleri/anabilim dallarında ve öğrenim düzeylerinde yapılmış bir kurumlar arası anlaşma olup olmadığını aşağıdaki link üzerinden kontrol etmeleri gerekir:

  Erasmus+ Programı Öğrenim Hareketliliği kapsamında Üniversitemizin anlaşmalı olduğu kurumlar için bakınız: http://erasmus.toros.edu.tr/ikilianlasma

  HİBE TABLOSU:

  Ülke Grupları

  Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

  Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

  1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

  Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

  500

  3. Grup Program Ülkeleri

  Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan,Slovakya, Slovenya, Türkiye

  300

   

  • 2020-1-TR01-KA103-080780 nolu Proje dönemi kapsamında gerçekleştirilecek hareketlilikler 2020 sözleşme dönemi kurallarına tabi olacaktır.
  • Ödemeler, toplam hibenin %80’ni gitmeden önce, %20’si dönünce olmak üzere iki taksitte yapılır.

   

  GENEL HÜKÜMLER:

  • Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi ve yükseköğretim kurumunun Erasmus değişimi yapmak üzere var olan ikili anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir.
  • Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ila 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Yararlanıcılar, Erasmus hareketlilik sürelerini hibesiz uzatmak istemeleri durumunda bu talepleri kabul edilir ve tüm Erasmus kurallarının uygulanması şartı ile öğrencinin hibesiz olarak kalmasına izin verilir.
  • Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. (Birinci sınıfta okurken başvurularak, ikinci sınıftayken hareketlilikten yararlanılabilir). Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler bir sonraki akademik yıl içerisinde tekrar edilir.

   

  ÖZEL KOŞULLAR:

  • Erasmus Öğrenim Hareketliliği için Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilen bütçe belirlenene kadar, tüm başvuru sahipleri aday statüsündedir. Başvuru sahibi, seçilmiş olarak ilan edilse dahi yukarıdaki koşul sağlanıncaya değin adaydır. Bu yıl seçilecek tüm öğrenciler, azami bir (2021/2022 Güz Dönemi) yarıyıl için hibe almak üzere seçileceklerdir. Seçilen öğrencinin hibe alacağı azami süre davet mektubunda belirtilmiş bir akademik yarıyıl ile sınırlıdır.
  • Bir yıl için hibe verilmesi durumu ve hibeli uzatma taleplerine ilişkin ikinci bir duyuru, hibe imkânı olması halinde Koordinatörlüğümüzce ayrıca yapılacaktır.
  • Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda (3 tam ay) söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz. Öğrencinin erken dönmesini zorunlu kılacak mücbir sebep yoksa asgari faaliyet süresi şartına uygun olmaması nedeniyle kabul edilmemektedir.
  • Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketliliğin erken sonlandırılması gerektiği durumlarda öğrencilerin, bu durumlarını önceden Dış İlişkiler Eramus Ofisi ile iletişime geçerek, bildirmeleri gerekmektedir. Durumun mücbir bir sebepten kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin onay, Koordinatörlüğümüzce Ulusal Ajans Başkanlığı’na sorularak alınacaktır.  Durumları mücbir sebep olarak değerlendirilen öğrencilerin yurtdışında kaldıkları süre karşılığı hibe miktarı kendilerinde bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.
  • Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan kısa bir süre (3 aylık asgari süre sağlanmadan) sonra kendi istekleriyle (mücbir sebep olmaksızın) hareketliliklerini sona erdirmeleri halinde, öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir. Bu öğrenciler, aynı öğrenim kademesi içinde tekrar Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanamazlar.
  • Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra öğrencilik sorumluluklarını yerine getirmemeleri halinde (derslere devam etmemek ya da sınavlara girmemek gibi), öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir.

   

  Önemli Not: Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin dikkatine;

  Yüksek lisans ve doktora programına kayıtlı ve tez aşamasında bulunan öğrenciler bu ilan metninde belirtilen söz konusu hareketlilikten yararlanabilir. Ancak yapılacak hareketliliğin öğrencinin durumuna uygunluğu ve transkripti ile ilgili değerlendirme öğrencilerimizin öğrenim gördüğü Anabilim Dalı Başkanlığı ve tez danışmanın uygun görüşleri esas alınarak yapılmaktadır. Bu nedenle başvuru öncesinde; öğrencilerimizin anabilim dalının görüşlerini alması önem arz etmektedir.

  ERASMUS+  ÖZEL İHTİYAÇ DESTEĞİ

  • Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’ya katılan öğrenci ve personel (bundan sonra fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel olarak anılacaktır) için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek, ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. Bu, sizlerin Avrupa Birliği Erasmus+ hareketlilik düzenlemelerinden bütünüyle yararlanabilmenizi temin etmeye yöneliktir.

  EK HİBE

  • Hareketliliğiniz süresince özel erişim ihtiyaçlarınıza yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ öğrenim, staj veya personel hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel ek hibesine başvurabilirsiniz.

  ÖZEL  ERİŞİM İHTİYAÇLARI NELERDİR?

  • Erasmus+ hareketliliğinizle ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek alanlar, bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte: uygun konaklama, seyahat için yardım, tıbbi refakat, destek teçhizat, uygun öğrenim materyalleri, refakatçi vb içerir.

  NASIL  BAŞVURULUR?

  • Erasmus+ özel ihtiyaç desteği başvuru formu hakkında daha fazla bilgi  için üniversitenizin Erasmus+ Ofisine (Dış İlişkiler Ofisi) veya Fakültenizdeki Erasmus Koordinatörüne talebinizi iletiniz. Başvurunuz üniversitenizin Erasmus+ Ofisi tarafından Ulusal Ajansa iletilecektir.

  Daha Detaylı Bilgi İçin 

  Ofis Adresi: Bahçelievler Mah. 16 Cadde. No:77  Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsü Yenişehir / Mersin 
  Ofis İletişim Bilgileri:  0(324) 325 33 00  (Dahili : 6001)
  Ofis Mail Adresi:  [email protected]