2019-2020/ 2020-2021 Eğitim- Öğretim Akademik Yılları Arası  Erasmus+ Personel Ders Verme – Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Sonuçları

  2019-2020/ 2020-2021 Eğitim- Öğretim Akademik Yılları Arası  Erasmus+ Personel Ders Verme – Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Sonuçları

   

  Toros Üniversitesi'nin Değerli Mensupları,

  2019-2020/ 2020-2021 Eğitim- Öğretim Akademik Yılları Arası  "Erasmus+ Personel Ders Verme – Eğitim Alma Hareketliliği" başvuruları  09 Aralık 2019- 03 Ocak 2020 tarihleri arasında alınmış olup değerlendirmeler başvuru ilanımızda açıklanan kriterlere göre yapılmıştır. Hareketlilik Kontenjanları Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilen hibe miktarına göre  aşağıdaki gibidir.

  Personel Ders Verme/ : 5 (beş ) kişi  

  Personel Eğitim Alma   : 7 ( yedi ) kişi  

  ÇukurovaMed Staj Konsorsiyumu : 2 (iki) kişi olarak belirlenmiştir

  Komisyon Seçim Karar Yazıları için tıklayınız ;

  2018-2019  KA103 Projeleri Dönemleri Erasmus + Personel Ders Verme Asil -Yedek Seçim Komisyon Kararı

  2018-2019  KA103 Projeleri Dönemleri Erasmus + Personel Eğitim Alma Asil -Yedek Seçim Komisyon Kararı

  ÇukurovaMed Staj Konsorsiyumu  2018-2019 KA103 Projeleri Dönemleri  Erasmus Personel Eğitim Alma Asil -Yedek Seçim Komisyon Kararı

  Asıl ve Yedek Listesi için tıklayınız.

   

  Hareketlilik Süresi:

  • Personel Ders Verme – Eğitim Alma Hareketliliği süresi 5 iş günü ve buna ek olarak gidiş-dönüş 2 gün yol olmak üzere toplam 7 gündür. Personele 7 günlük hibe ödemesi yapılır.
  • Ders vermeye yönelik bir faaliyet; haftalık ya da daha kısa süreli kalışlarda en az 8 saatlik bir ders verme faaliyeti içermelidir.
  • Hareketlilik süreci proje 2018 projesi  bitiş tarihi olan 1 Haziran 2018 -31 Mayıs 2020 ve  2019 projesi 1 Haziran 2019 -31 Mayıs 2021 dönemlerini kapsayan tarhilerde sona erer. Hareketlilikten yararlanacak personelin ilgili değişim sürecini bu tarihler arasında gerçekleştirmelidir.,
  • Erasmus+ Personel Ders Verme İkili Anlaşmalar Listesi linki için tıklayın

  Hibe ve Ödemeler:

  • Erasmus+ hibesinin % 80'ni gitmeden önce, kalan %20'si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra ders verme hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır.
  • Ders verme/alma hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık harcırah ile seyahat mesafesine göre, seyahat gideri ödemesi yapılır. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) kullanılarak hesaplanmalıdır.
  • Ders verme/alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.
  • Mesafe hesaplayıcısı(distance calculator) (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve linkteki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin linkteki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez. Örneğin; ders vermek üzere Roma’ya gidecek bir personel, bu linkte Antalya-Roma arası mesafeyi tespit edip mesafe aralığına göre kendisine ödenecek seyahat masrafını hesaplamalıdır.

   

  Erasmus+ Personel Ders Verme – Eğitim Alma Günlük Hibe ve Seyahat Hibe miktarları için tıklayınız.

   Önemli Not :Asil ve Yedek olan personellerimiz için 20 Ocak 2020 tarihinde  Saat 15 :30 'da  45 Evler Kampüsü'nde bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.Katılım zorunludur.

  Bilgilerinize arz ederiz 

  Saygılarımızla,

  Daha Detaylı Bilgi İçin

  Ofis Adresi

  Bahçelievler Mah. 16 Cadde. No:77

  Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsü

  Yenişehir / Mersin

  Ofis İletişim Bilgileri

  0(324) 325 33 00

  ( Dahili : 6001)

  Ofis Mail Adresi

  [email protected]                                                                                                                                     2020-01-14