2019-1-TR01-KA103-062114- 2018-1-TR01-KA103-050372 PROJE DÖNEMLERİ  ERASMUS+ PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İLANI

  TOROS ÜNİVERSİTESİ

  2019-1-TR01-KA103-062114- 2018-1-TR01-KA103-050372 PROJE DÖNEMLERİ  ERASMUS+ PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İLANI

  Toros Üniversitesi’nin Değerli Mensupları,

   2019-2020/2020-2021 Akademik yılları arası " Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği" başvuruları  9 Aralık 2019- 03 Ocak 2020  tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru  süreci ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

  1. Personel Hareketliliği (Eğitim Alma) Nedir:

  Yükseköğretim kurumlarında çalışan personelin EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda veya işletmelerde eğiti m almasına olanak sağlar.

   

  1. Uygun Katılımcılar Kimlerdir:
   Bu faaliyetin yararlanıcıları yükseköğretim kurumlarının akademik, idari ve sözleşmeli  

   

  1. Faaliyet Süreleri Ne Kadardır:
   Eğitim Almaya yönelik personel hareketliliği; seyahat süresi hariç 5 iş günüdür.
  • Hareketlilik süreci 2018 proje dönemi 31 Mayıs 2020 ve  2019 proje dönemi 31 Mayıs 2021  tarihleri içerisinde sona erer. 2018 proje dönemi değişim faaliyeti en geç 31 Mayıs 2020 tarihinden , 2019 proje dönemi değişim faaliyeti en geç 31 Mayıs 2021 tarihinden önce tamamlanması gerekmektedir. (Karşı kurumdan alınan davet mektupları bu tarih göz önünde bulundurularak alınmalıdır.)
  1. Eğitim Alma Hareketliliği için Başvuru Koşulları

   

  Faaliyete katılacak personelin aşağıdaki asgari şartları sağlaması gerekmektedir:

  - Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin  TÜ’de tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir.

   

  1. EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İÇİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA

  BAŞVURU DEĞERLENDİRME PUANTAJI

  Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Programı’ndan Yararlanacak İdari Personel İçin Değerlendirme Puantajı:

  Başvurular aşağıdaki “Sıralama Puanı (SP)” esas alınarak değerlendirilir.

        Taban Puan Oluşturma

  +30

  1. İlk defa Erasmus+ programı Personel Hareketliliği programından faydalanacak olmak

  + 15 puan

  1. Eğitim durumu

   

   

  Lise -Ön lisans derecesine + 5 puan,

  Lisans derecesine + 10 puan,

  Yüksek lisans derecesine sahip olmak veya Doktora öğrencisi olmak + 15 puan

  1. İdari Personel

  + 10 puan

  1. Bedensel engel sahibi olmak (rapor sunulması kaydıyla)

  + 5 puan

  1. Şehit/Gazi yakını veya gazi personel olmak (belgelendirmek kaydıyla)

   

   

   

  + 5 puan

   

  1. Varsa Yabancı Dil Sınavı Puanın yüzde 20’si

  KPDS, ÜDS, YDS,YÖKDİL veya Türkiye Devlet Üniversitelerinden alınmış yabancı dil sonuç belgesi ve bu sınavlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavların puanları değerlendirmeye alınır. 

  *TOEFL sınavları için ÖSYM tarafından belirlenmiş karşılıklar kullanılır

  Sınav Puanının  %20 si (taban puana eklenir)

  Mücbir sebepler (ölüm, hastalık, afet vb.) dışında hakkından vazgeçmiş olma

  - 20 puan

  Bir önceki yıl programdan faydalanmış olmak

  - 25 puan (her hareketlilik için)

  İki yıl önce programdan faydalanmış olmak

  - 20 puan (her hareketlilik için)

  Üç yıl önce programdan faydalanmış olmak

  - 15 puan (her hareketlilik için)

   

  İdari personelde puan eşitliği durumunda sırayla  a, b, c, d, e ve f maddelerine göre öncelik sırası belirlenir.

  Not: Daha önceki yararlanmalarda her bir yıl için puanlar toplanır ve taban puandan çıkarılır.

  Puanların eşitliği durumunda öncelik sırasına göre aşağıdaki kriterler dikkate alınır;

  1. öncelik:me Daha önce Erasmus+ personel hareketliliğinden hiç faydalanmamış personele,
  2. öncelik: ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen yabancı dil sınav puanı yüksek olan personele,
  3. öncelik: Davet mektubunu yükseköğretim kurumu dışında öğrenci staj faaliyeti potansiyeli yüksek olan kurum/kuruluşlarda (işletme, şirket, dernek, araştırma merkezi, enstitüler vs.) alan personele öncelik tanınır 

   

   

  1. Teslim Edilmesi Gereken Belgeler:
  • Başvuru Dilekçesi
  • Yabancı Dil Belgesi (Varsa)
  • Davet Mektubu(Varsa)
  • Var ise Engellilik, ya da Şehit/Gazi yakını belgesi
  • CV
  • Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği Bilgi Formu (Davet Mektubu Geldikten Sonra)

   

  Tahmini Kontenjan: Personel Ders Alma 6 kişi

  NOT: Davet Mektubu ve Başvuru Dilekçes (ıslak imzalı) ile birlikte  teslim edilmesi gereken diğer belgeler  1 nüsha çıktısının başvuru esnasında teslimi zorunludur.İstenilen belgeler tam olarak teslim edilmediği takdirde başvuru değerlendirmeye alınamayacaktır.

  1. Başvuru Ne Zaman ve Nasıl Yapılır:

  09Aralık 2018 -03 Ocak 2020 tarihleri arasında Erasmus Kooordinatörlüğü https://erasmus.toros.edu.tr/makale/belgeler-ve-formlar-1073  web sayfası üzerinden başvuru dilekçesini indirip dolduracağınız Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği Bilgi Formu (Davet mektubu geldikten sonra ) ve istenen ek belgeleri Erasmus Koordinatörlüğü  Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

  1. Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanır:

  Başvuru sonuçları 10 Ocak 2020  tarihinde Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü  web sayfasında yayınlanarak ve ayrıca e-posta ile duyurulacaktır. 

  (Not: Başvuru sayısı kontenjandan az olursa öncelik kriterleri dikkate alınmayacaktır).

  1. Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları:

  Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır.

   

  Hayat pahalılığına göre ülke grupları

   

  Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

   

  Günlük hibe miktarları (Avro)

   

  1. Grup Program Ülkeleri

   

  Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

   

  153

   

  2. Grup Program Ülkeleri

   

  Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

   

   

   

  136

   

  3. Grup Program Ülkeleri

   

  Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye *,

   

  119

   

   

   

   

  Seyahat Gideri Hesaplamaları:

  Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

  Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

  Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı

  Seyahat hibesi götürü usulü olarak verileceğinden, personelin seyahat giderini gösteren belgelerin dosyada saklanmasına gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte, yükseköğretim kurumu tarafından, seyahat günleri için hibe verilmesi kararlaştırıldıysa, gidiş-dönüş günlerini tespit etmek üzere, uçuş kartları, otobüs/tren biletleri/pasaport giriş çıkışları gibi seçeneklerden uygun olan belgeler saklanmalıdır.

   

   2019-2021 Akademik Yılları içinde Erasmus+ Programı kapsamında yurt dışında eğitim almak isteyen üniversitemiz personelinin https://erasmus.toros.edu.tr/makale/belgeler-ve-formlar-1073  linkinde yer alan başvuru dilekçesi ve bilgi formu  doldurarak, başvuruya ilişkin istenen ek belgelerini en geç 03 Ocak 2020 tarihi saat 17:00’a kadar  Dış İlişkiler Şube Müdürlüğüne  teslim etmesi gerekmektedir.

  1. ENGELLİ PERSONEL  İÇİN İLAVE HİBELER (Özel İhtiyaç Desteği)

   

  Engelli Personel Ek Hibe

   

  Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’ya katılan personel için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. Bu, engelli personelin Avrupa Birliği Erasmus+ hareketlilik düzenlemelerinden bütünüyle yararlanabilmenizi temin etmeye yöneliktir. Engelli personelimiz hareketliliği süresince özel erişim ihtiyaçlarına yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ personel hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan personel ek hibesine başvurabilir.

   

   

   

   

  NOT: 

   

  Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da gerçekleştirilen faaliyetin türüne uygun faaliyet yapıldığı belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz.

   

  NOTLAR:

  - Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği programından üniversitemizde görevli tüm akademik ve idari personeller yararlanabilmektedir.

  -  Personel Eğitim Alma Hareketliliği seyahat hariç en az 2, en fazla 5 gün gerçekleştirilebilir.

  *Hibe artışı olduğu takdirde hibeyi etkin ve verimli kullanmak adına gitmeye hak kazanan personellerimiz arasımda tarafsızlık ve eşitlik ilkesine doğrultusunda  dağılımı söz konusudur. Hibeli ek süre durumu geçekleşirse  personellerimiz ayrıca bilgilendirilecektir.

  -  Hareketlilik iki şekilde gerçekleştirilebilir:

  1.ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarına gidilerek,

  2.Özel şirketlere, yerel/bölgesel kurumlara, ticaret odalarına, sendikalara, araştırma kurumlarına, danışmanlık firmalarına vb. gidilerek.

  • Hareketlilik süreci 2018 proje dönemi 31 Mayıs 2020 ve  2019 proje dönemi 31 Mayıs 2021  tarihleri içerisinde sona erer. 2018 proje dönemi değişim faaliyeti en geç 31 Mayıs 2020 tarihinden , 2019 proje dönemi değişim faaliyeti en geç 31 Mayıs 2021 tarihinden önce tamamlanması gerekmektedir. (Karşı kurumdan alınan davet mektupları bu tarih göz önünde bulundurularak alınmalıdır.)

  - Gidecek personel sayısı Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen bütçe ile sınırlıdır; 6 Kişi.

  Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında başvuru yapacak olan personel, anlaşmalı olunan üniversitelerin dışında bir üniversiteye hareketlilik gerçekleştirecekse, bu kapsamda anlaşma yapılmasına gerek yoktur.

  - Gidilecek olan işletmenin personelin çalışma alanı ile ilgili eğitim veren bir kuruluş olması gerekmektedir. Bu kurumların ECHE (Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi) sahibi olma zorunluluğu yoktur.

  -  İsteyen personel hibe almaksızın “Non-Grant Training Staff Mobility” olarak değişim faaliyetinde bulunabilir. Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu: Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Personelin faaliyetten hibesiz faydalanabilmesi için de başvuru yapması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

  • DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, ÖN BAŞVURULARIN TAMAMLANMASININ ARDINDAN KONTENJANLARI YENİDEN BELİRLEME HAKKINA SAHİPTİR.
  • Eğitim Alma faaliyetinden yararlanmaya hak kazanan personele, hareketlilikten önce Ulusal ajans tarafından tahsis edilen hibenin önce %80’ i, hareket tamamlandıktan sonra ise %20’si ödenecektir.

   

  Saygılarımızla,


  Toros Üniversitesi

  Erasmus Koordinatörlüğü