2018-2019 ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ İLANI

  KESİN KAYIT

  Kesin kayıt 13 – 17 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

  Kesin kayıt yaptıracak adayların üniversitemize ivedi başvurması gereklidir.

   

  Kayıtta istenilen belgeler:

  a)Lise diplomasının aslı,

  b)Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Konsolosluklarından ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınacak "Denklik Belgesi,"

  c)Mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Konsolosluklarından onaylı örneği,

  ç) Başvuruda kullanılacak sınav sonuç belgesinin aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden ya da Konsolosluklarından onaylı örneği,

  d)Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının onaylanmış örneği,

  e)Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,

   

  ÖĞRENİM ÜCRETİ:

  Başvuru yapacak adayların öğrenim ücretini aşağıda belirtilen hesaba yatırmaları gerekmektedir.

  (Bankanın masraf olarak alacağı para bu miktarın dışında hesaplanmalıdır.)

  (Dekontta Yurt Dışı Öğrenci Kayıt Ücreti olduğu belirtilmelidir.)

  Banka: İşbank

  Şube adı: Pozcu Şubesi

  Hesap sahibi: Toros Üniversitesi

  IBAN: TR17 0006 4000 0016 6060 9272 82

   

  f)6 adet vesikalık fotoğraf,

  g)Varsa uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil ve Türkçe yeterlik belgesi,

  h)Yabancı uyruklular kimlik numarası,

  ı) Öğrenimleri boyunca geçerli bir sağlık sigortasını gösterir belge. (İsteğe bağlı)

  i)Eğitimlerini sürdürmelerini temin edecek tutarın üstünde bir gelire sahip olduğuna ilişkin belge.

  "Türk Soy Belgesi" sahibi olanlar kayıt sırasında ibraz etmek zorundadır.

  Öğrencilerin daha sonra getireceği belgeler kabul esnasındaki statülerini değiştiremez.

  Kayıt hakkını kazanan adaylardan, ilan edilecek kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybetmiş sayılırlar.

  Kayıtta istenilen belgelerin sunulamaması, yanlış  beyanda bulunduğu ya da kriterleri sağlamadığı tespit edilen kesin kayıt hakkı  kazanan adayların kayıt hakları iptal edilir.

  Mühendislik Fakültesi

  Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

  İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

  Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

  Meslek Yüksekokulu

  2) Aşağıda isimleri belirtilen adayların belgeleri olmadığından başvurularının reddine, belgelerini süresi içinde tamamladığında daha sonra durumlarının değerlendirilmesine;

  Liste

  3) Aşağıda isimleri belirtilen adayların tercih ettiği bölümlerin kontenjan yetersizliği ve başka bölüm tercihleri olmaması nedeniyle yedek olarak kabulüne, bu bölümlere asil adayların kesin kayıt yaptırmaması halinde 27.08.2018 tarihinde kayıtlarının yapılmasına;

  Liste