2018-2019 AKADEMİK YILI ERASMUS+ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ İLANI

  TOROS ÜNİVERSİTESİ

  ERASMUS+ PROGRAMI

  *Proje numarası: 2018-1-TR01-KA103-050372

  DERS VERME HAREKETLİLİĞİ İLANI

  Toros Üniversitesi’nin Değerli Mensupları,

   2018-2020 dönemi "Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği"  başvuruları   31 Ocak 2019 - 15 Şubat 2019 tarihleri arasında Saat 17: 00 ‘a kadar yapılacaktır. Başvuru  süreci ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir;

  BAŞVURU TAKVİMİ VE YÖNTEMİ

  ERASMUS+ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ DUYURU VE SEÇİM TAKVİMİ

  İlan Tarihi:

   

  31 Ocak 2019

  Son Başvuru Tarihi:

   

  15 Şubat 2019

  Birimlerce Başvuru Evraklarının Koordinatörlüğümüze Gönderilmesi İçin Son Tarih        

   

  15 Şubat   2019   Saat : 17 :00 ‘a Kadar.

  Başvuru Sonuçlarının İlanı

  20 Şubat 2019 (Tahmini)

  Bilgilendirme Toplantıları

  Mart 2019

  Vazgeçmek İsteyen Personelin “Vazgeçme Dilekçesi” Teslim Aralığı

   

  20 Şubat 2019 - 22 Şubat 2019

  Asil Olarak Şeçilen Adayların Davet Yazıları Ve Gerekli Evrakların Koordünatörlüğümüze Teslim Edilmesi Son Tarih

  1 Haziran 2019

  Başvurular, yukarıdaki takvim doğrultusunda,başvuru belgeleri her bir başvuran için Erasmus Ofisine teslim edilecektir. Tüm bilgi ve belgeler, Erasmus Koordinatörlüğüne ulaştıktan sonra, programa seçilen asil ve yedek adaylara ilişkin liste Koordinatörlükçe ilan edilecektir.

  DERS VERME HAREKETLİLİĞİ

  Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

  • Gidilecek yükseköğretim kurumu ile Toros üniversitesi arasında ikili anlaşma yapılmış olması gerekmektedir. İkili anlaşma listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

  http://erasmus.toros.edu.tr/ikilianlasma

  • Gidilecek yükseköğretim kurumundan davet mektubu alanlar önceliklidir.
  • Faaliyet süresince akademik personelin en az 8 saat ders vermesi gerekmektedir. Hibeli olarak desteklenecek ders verme süresi azami 5 (yol dâhil 7) gündür. 7 günü aşan durumlarda giderler yararlanıcı tarafından karşılanacaktır.
  • Programdan hibesiz istifade edebilmek de mümkündür.
  • Bütçe miktarlarına aşağıda yer verilmiştir.
  • Engel raporu (Son 3 ay içerisinde alınmış)/ Engel kartı fotokopisi (Engelli personeller için)
  • Hareketlilik süreci 2018 projesi hibe sözlemesi başlangıç ve bitiş tarihleri olan 01 Haziran 2018’de başlar ve  31 Mayıs 2020’de sona erer. Değişim faaliyetinin en geç 31 Mayıs 2020 tarihinden önce tamamlanması gerekmektedir. (Karşı kurumdan alınan davet mektupları bu tarih göz önünde bulundurularak alınmalıdır

  Başvuru için gerekli olan belgeler:

  • Davet Mektubu ( Varsa)
  • Dil Belgesi
  • Bilgi Formu
  • Başvuru dilekçesi
  • CV
  • Var ise Erasmus+ Bölüm Koordinatörlüğü Belgesi
  • Var ise Engellilik, ya da Şehit/Gazi yakını belgesi
  • Yurtdışı doktora eğitimi almış olan akademisyenlerin doktora diploması fotokopisi.

  Doküman ve formlara ulaşmak için https://erasmus.toros.edu.tr/makale/belgeler-ve-formlar-1071

  Erasmus Ders Verme Hareketliliği Programı’ndan Yararlanacak Akademik Personel İçin Değerlendirme Puantajı: Başvurular aşağıdaki “SıralamaPuanı (SP)” esas alınarak değerlendirilir.

  Kriter

  SP Etkisi

  a)İlk defa Erasmus Personel Hareketliliği programından faydalanacak olmak

  + 10 puan

  b)Yabancı Dil Puanı

  KPDS, ÜDS, YDS veya Türkiye Devlet Üniversitelerinden alınmış yabancı dil sonuç belgesi ve bu sınavlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavların puanları değerlendirmeye alınır.

  Lisans, Yüksek Lisans veya Doktorasından birini dersin verileceği dilde eğitim veren kurum/ülkede tamamlamış olan ancak yabancı dil belgesi ibraz etmeyen personelin sınav puanı B2 olarak kabul edilecektir.

  Dersin verileceği dilin anadil olduğu ülkede kesintisiz 6 ay yurtdışı deneyimi olan (belgelemek koşuluyla) ancak yabancı dil belgesi ibraz etmeyen personelin sınav puanı B2 olarak kabul edilecektir.

  *TOEFL sınavları için ÖSYM tarafından belirlenmiş karşılıklar kullanılır

   

  SINAV PUANI

  ERASMUS PUANI

  75-80

  + 10

  81-90

  + 15

  91-100

  + 20

   

   

  c)Daha önce ders verme hareketliliğinden faydalanmamış bölüm/anabilim dalı/programından olmak

  + 10 puan

  d)Erasmus Programı bünyesinde Erasmus bölüm/fakülte koordinatörü vb. olmak    

   

  + 5 puan

  e)Bedensel engelli olmak (rapor sunulması kaydıyla)

  + 5 puan

  f)Şehit/Gazi yakını veya gazi personel olmak (belgelendirmek kaydıyla

  + 5 puan

  g)Hizmet Yılı

   

  HİZMET YILI

  ERASMUS

  PUANI

  1-5

  + 10

  6-10

  + 15

  11-15

  + 20

   

   

   

   

  h)SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makale sayısı (olgu, mektup, vb. hariç);

   

   

   

   

   

  Bu kapsamdaki yayın sayıları ve karşılık gelen puanları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

  Sosyal Bilimler

  Fen Bilimleri

  Yayın sayısı

  Puan

  Yayın sayısı

  Puan

  1

  + 5

  1 - 3

  + 5

  2

  + 10

  4 - 6

  + 10

  3

  + 15

  7 - 9

  +15

  4

  + 20

  10 ve fazla

  + 20

  i)Başvuran adayın gitmek istediği üniversite ile gideceği dönemde Toros Üniversitesi arasındaki karşılıklı kurumlararası anlaşmayı (Erasmus Institutional Agreement) kendisinin gerçekleştirmiş olmak

  + 5 puan

  j)Mücbir sebepler (ölüm, hastalık, afet vb.) dışında hakkından vazgeçmiş olma

  - 20 puan

  k)Bir önceki yıl programdan faydalanmış olmak

  - 20 puan (her hareketlilik için)

  l)İki yıl önce programdan faydalanmış olmak

  - 15 puan (her hareketlilik için)

  m)Üç yıl önce programdan faydalanmış olmak

  - 10 puan (her hareketlilik için)

   

  Tahmini Kontenjan Sayısı              

   

  Hibeli

  Hibesiz

  3

  İsteyen Personeller

   

  Not:Daha önceki yararlanmalarda her bir yıl için puanlar toplanır ve taban puandan çıkarılır.

  Puanların eşitliği durumunda öncelik sırasına göre aşağıdaki kriterler dikkate alınır;

  1. öncelik: Daha önce Erasmus+ personel hareketliliğinden hiç faydalanmamış personele,
  2. öncelik: Toros Üniversitesi’nde hizmet süresi daha uzun olan personele, öncelik tanınır.
  3. Fakülte ve yüksek okullardan birer kişi puanlama sırasına göre programdan faydalandırılacaktır. Bütçe olması halinde puan sırası tekrar çalıştırılacak ve ikinci kişiler de programdan faydalanabilecektir.

  Hibeler:

  • Eğitim verme hareketliliğinden faydalanan yükseköğretim kurumu personelinin hak ettiği hibenin hesaplanması personelin kendi yükseköğretim kurumu tarafından, Merkez (Ulusal Ajans) tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır. 
  • Eğitim verme hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; Yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.
  • Erasmus hibesinin %80'i gitmeden önce, kalan %20'si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra eğitim vermehareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır.
  • 2018 proje dönemi hibesi 01 Haziran 2018 - 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleşen faaliyetler içindir.
  • Dileyen personel eğitim verme hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanabilir.
  • Eğitim vermehareketliliği faaliyetinde, eğitim süresi seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü, en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Ancak, Birimimiz mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus personel hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi en az ardışık 2 iş günü en fazla 5 iş günü (buna ek olarak gidiş ve dönüş 2 gün yol) olarak sınırlandırmıştır.
  • Hibe kısıtlı olduğundan, programdan mümkün olduğunca çok personelin yararlanabilmesi için başvuruları takiben Koordinatörlüğümüzün hesaplamalarının ardından, hareketlilik günleri ve katılacak personel sayılarında azaltma yapılabilir.
  • Eğitim verme hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık harcırah ile seyahat mesafesine göre, seyahat gideri ödemesi yapılır. Bu ödeme, yurt dışında geçirilen döneme ilişkin seyahat ve harcırah giderlerine bir katkı niteliğindedir. Seyahat gideri ödemesi, katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat maliyetine katkı niteliğindedir

  Harcırah hesaplama yöntemi:

  Eğitim vermehareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük harcırah miktarları ülkelerin yaşam standartları göz önüne alınarak, Ulusal Ajans tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

  Türkiye'ye yurtdışından gelecek personel için ödenecek hibe miktarını belirtmektedir.

  • Eğitim verme hareketliliğinden faydalanan personele verilen harcırah, kalınacak yer, yeme içme masrafları, iletişim giderleri ve yerel seyahat giderlerini kapsar.
  • Eğitim verme hareketliliğinden faydalanacak personele, faaliyete başlamadan önce ödenecek hibe miktarının hesaplanması sırasında, personelin hazırlamış olduğu ve taraflarca onaylanmış öğretim programı dikkate alınır.
  • İş planında eğitim verme hareketliliği ile ilişkili olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyet yapıldığı görünen günler ve gidiş/dönüş günleri için (o günlerde faaliyet yapılmasa bile) günlük hibe ödemesi yapılır. Eğitim verme hareketliliğine ilişkin faaliyette bulunulmayan günler için günlük hibe ödemesi yapılmaz.
  • Faaliyetten faydalanan personele ödenebilecek en yüksek günlük/haftalık hibe miktarı personelin iş planında eğitim verme hareketliliği ile ilişkili olarak karşı kurumdan kişinin görevinin gerektirdiği bir eğitim alındığı görünen günler ile seyahat gerçekleştirdiği günlerin toplamı için hesaplanan tutardır.
  • Seyahat edilen günlerin dışında, eğitim verme hareketliliğinden faydalanan personele günlük hibe ödemesi yapılabilmesi için personelin bahsi geçen günde tam gün ya da tam güne yakın faaliyette bulunduğu öğretim programında görülmeli ya da katılım sertifikası ile belgelendirilmelidir.
  • Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da karşı kurumdan kişinin görevinin gerektirdiği bir eğitim alındığı belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz.
  • Faaliyetten faydalanan personelin dönüşünü takiben, kalan ödemenin yapılabilmesi için, "iş planı" ile birlikte karşı kurumdan temin edilen "katılım sertifikası" dikkate alınır. 
  • Faaliyetin gerçekleşmediği ya da iş planında ve/veya katılım sertifikasında yararlanıcının gerekçesiz olarak 2 iş gününün altında bir süre eğitim aldığı durumlarda yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Harcırah ödemeleri vergi kesintilerine tabi tutulmaksızın ve avro olarak yapılır. Hareketlilik gerçekleşmeden önce ödeme yazıları ilgili birimlere gönderilir  ve hesaplanan hibe tutarının %80'i ödenir. Hareketlilik tamamlandıktan sonra ilgili evrakların Erasmus Ofisi'ne teslimini takiben kalan %20 ve seyahat giderlerinin ödemesi yapılır.

   

   

  Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları:

  Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır.

  2018 Sözleşme Dönemi Eğitim verme Hareketliliği Hibe ve Seyahat Desteği Miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

  Ülke Grupları

  Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

  Günlük hibe

  1.Grup Program Ülkeleri

  Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

  153 €

  2.Grup Program Ülkeleri

  Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

  136 €

  3.Grup Program Ülkeleri

  Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya

  119 € 

   

  Seyahat Gideri Hesaplamaları:

   

  Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı

   

  Elde edilen “km” değeri

  Hibe miktarı (Avro)

  10-99 KM arası

  20 €

  100 - 499 KM arası

  180 €

  500 - 1999 KM arası

  275 €

  2000 - 2999 KM arası

  360 €

  3000 - 3999 KM arası

  530 €

  4000 - 7999 KM arası

  820 €

  8000 KM ve üzeri

  1500 €

   

  Seyahat hibesi götürü usulü olarak verileceğinden, personelin seyahat giderini gösteren belgelerin dosyada saklanmasına gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte, yükseköğretim kurumu tarafından, seyahat günleri için hibe verilmesi kararlaştırıldıysa, gidiş-dönüş günlerini tespit etmek üzere, uçuş kartları, otobüs/tren biletleri/pasaport giriş çıkışları gibi seçeneklerden uygun olan belgeler saklanmalıdır.

  • Uygun seyahat maliyeti seyahat mesafesine bağlıdır. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) kullanılarak hesaplanmalıdır. Hesaplama, Mersin’den faaliyetin gerçekleşeceği şehre kadar ki mesafeyi kapsamaktadır. Arada yapılacak aktarmalar bu hesaba dahil edilmeyecektir.
  • Şehir içi ulaşıma ait seyahat giderleri karşılanmaz.
  • Eğitim verme hareketliliğinden faydalanan personel, bulunduğu şehirden gideceği şehre seyahati sırasında gerekiyorsa farklı ülke ya da şehirlerde aktarma yapabilir. Ancak, uçuşun gerektirdiği bir durum olmadığı sürece aktarma yapılan noktada konaklama yapılmaz.
  • Seyahat edilecek ulaşım aracının kaçırılması, ertelenmesi vb. durumlardan doğabilecek ilave ücretler uygun gider olarak kabul edilmez.
  • Toplu taşıma araçlarını kullanmayıp, kendi özel aracı ile ulaşımını sağlayan personele fatura karşılığında benzin ücreti ödenmez.

  Detaylı bilgi için web sayfamızı ve ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.  

   

   

  ERASMUS+ ÖZEL İHTİYAÇ DESTEĞİ


  Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’ya katılan öğrenci ve personel (bundan sonra fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel olarak anılacaktır) için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek, ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. Bu, sizlerin Avrupa Birliği Erasmus+ hareketlilik düzenlemelerinden bütünüyle yararlanabilmenizi temin etmeye yöneliktir.

  Ekhibe
  Hareketliliğiniz süresince özel erişim ihtiyaçlarınıza yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ öğrenim, staj veya personel hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel ek hibesine başvurabilirsiniz.

  Özel Erişim İhtiyaçları Nelerdir?
  Erasmus+ hareketliliğinizle ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek alanlar, bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte: uygun konaklama, seyahat için yardım, tıbbi refakat, destek teçhizat, uygun öğrenim materyalleri, refakatçi vb içerir.

  Nasıl Başvurulur?
  Erasmus+ özel ihtiyaç desteği başvuru formu hakkında yardımcı olmaları için üniversitenizin Erasmus+ Ofisine (Uluslararası İlişkiler Ofisi/Dış İlişkiler Ofisi/AB Ofisi) veya Fakültenizdeki Erasmus Koordinatörüne talebinizi iletiniz. Başvurunuz üniversitenizin Erasmus+ Ofisi tarafından Ulusal Ajansa iletilecektir.

  Hareketlilik gerçekleştireceğiniz kurumla ilgili daha bilinçli tercihler yapabilmek için Erasmus Student Network (ESN) tarafından geliştirilen özel ihtiyaç desteği olanakları ve hizmetleri bulunan yükseköğretim kurumlarını harita üstünde gösteren çevirimiçi araç-MapAbility’ye bakınız:

  http://exchangeability.eu/mapability-map

  Diğer bilgiler için:

  http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-programı/yükseköğretim-programı/erasmus-özel-ihtiyaç-desteği

   

   

  NOTLAR:

  • Anlaşmalı olduğumuz üniversiteler, başvuru formları ve detaylı bilgi için http://erasmus.toros.edu.tr/ web sayfasını ziyaret ediniz.
  • Üniversitemizde ders verme yükümlülüğü bulunan akademik personelimiz başvuruda bulunabilir.
  • Seçilen personele ülkeye göre belirlenen günlük maddi destek sağlanacak ve seyahat giderine destek olacak şekilde ödeme yapılacaktır.
  • İsteyen personel hibe almaksızın “Non-Grant Teaching Staff Mobility” olarak değişim faaliyetinde bulunabilir. Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu: Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Personelin faaliyetten hibesiz faydalanabilmesi için de başvuru yapması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.
  • Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü , başvuruların tamamlanmasının ardından kontenjanları yeniden belirleme hakkına sahiptir.
  • Ders Verme faaliyetinden yararlanmaya hak kazanan personele, hareketlilikten önce Ulusal ajans tarafından tahsis edilen hibenin önce %80’ i, hareket tamamlandıktan sonra ise %20’si ödenecektir.

   

  Saygılarımızla,
  Toros Üniversitesi

  Dış İlişkiler Dış İlişkler Şube Müdürlüğü

  Erasmus Koordinatörlüğü